Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 december 2012

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2012, is de heer Puystiens, E., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zij Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtban(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009520
pub.
18/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/12/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van de heer Jan Bens tot directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor nucleaire controle sluiten, is de heer Puystiens, E., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012, zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, Mevr.

Stock, K., griffier bij de politierechtbank te Mechelen;

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgende op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; - griffier bij de rechtbank van koophandel te Hasselt, Mevr. Schoels, C., assistent bij het parket van de arbeidsauditeur te Tongeren;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Namen, de heer Boquet, E., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van eedaflegging; - griffier bij de politierechtbank te namen, Mevr. Servais, M.-C., medewerker bij de griffier van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009464 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen sluiten, is voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van het procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, Mevr. Meerschaert, D., assistent bij dit parket;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2012, zijn benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren : - Mevr. Nelissen, M.-J., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - de heer Nijssen, Y., assistent bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Hasselt;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 27 november 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012206705 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 2011 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012036242 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014512 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 148 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 94.760 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014510 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 146 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Hasselt, ter hoogte van de kilometerpaal 93.975 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014508 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 144 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Zonhoven, ter hoogte van de kilometerpaal 91.408 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014509 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 145 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Zonhoven, ter hoogte van de kilometerpaal 91.839 type ministerieel besluit prom. 27/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012014513 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 138 op de spoorlijn nr. 15, baanvak Mol-Hasselt, gelegen te Heusden-Zolder, ter hoogte van de kilometerpaal 84.227 sluiten, is aan Mevr. De Rydt, C., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 11 december 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2012 pub. 25/01/2013 numac 2013022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het personeelsplan 2012 voor de Pensioendienst voor de overheidssector sluiten, is het ministerieel besluit van 27 juni 2012, waarbij aan Mevr. Blomme, K., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, tijdelijk opdracht werd gegeven in de vakklasse A2 met de titel van hoofdgriffier van het vredegerecht van het kanton Brasschaat, tijdelijk opgeschort met ingang van 4 november 2012 's avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^