Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 september 2012

Onderneming « Hewlett-Packard Company ». - Machtiging doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 15 augustus 2012 wordt de onderneming « Hewlett-Packard Company »

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2012009386
pub.
18/09/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode
^