Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 2012

Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 4 december 2012 wordt de heer Bernard BLERO, Staatsraad, gemachtigd om administratief recht te doceren in het 3e bachelorjaar juridische wetenschappen van de « Universi

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2012000692
pub.
21/12/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 4 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74 van de Programmawet van 22 juni 2012 type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009464 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012014499 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel Nationaal en tot vaststelling van zijn samenstelling en het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op zijn leden type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012014552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van het model van legitimatiekaart waaruit de hoedanigheid van de ambtenaren belast met de scheepvaartcontrole blijkt sluiten wordt de heer Bernard BLERO, Staatsraad, gemachtigd om administratief recht te doceren in het 3e bachelorjaar juridische wetenschappen van de « Université de Mons », ten belope van 60 uur, gedurende het eerste viermaandelijks tijdvak van het academiejaar 2012-2013.

^