Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 17 juni 2011

Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 september 2010 wordt aan de heer Daniel TOTELIN, adviseur bij de Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, met ingang van 1 juli 2011 eervol ontslag uit z De heer TOTELIN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren. (...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011207
pub.
17/06/2011
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 28 september 2010Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 20/10/2010 numac 2010011376 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de automatische weegwerktuigen type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 15/10/2010 numac 2010011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de installatie en de delegatie van de herijkverrichtingen van taxameters type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 07/10/2010 numac 2010003567 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010204944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 november 1960 houdende de statuten van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 01/10/2010 numac 2010014213 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 12/11/2010 numac 2010014233 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 28/09/2010 pub. 05/10/2010 numac 2010205075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot verlenging van de toepassing van de maatregelen bepaald bij de titels 1, 2 en 3 van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis en bij hoofdstuk 13 van titel 10 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen sluiten wordt aan de heer Daniel TOTELIN, adviseur bij de Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, met ingang van 1 juli 2011 eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtigd aanspraak te maken op een rustpensioen ten laste van de Openbare Schatkist.

De heer TOTELIN wordt ertoe gemachtigd de titel van adviseur eershalve te voeren.

^