Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 december 2000

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, in werking tredend op 31 december 2000, wordt de heer De Laat, H., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, in werking tredend op 1 januari 2001, wordt de heer Coll(...)

bron
ministerie van justitie
numac
2000010132
pub.
21/12/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 maart 2000, in werking tredend op 31 december 2000, wordt de heer De Laat, H., hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 mei 2000, in werking tredend op 1 januari 2001, wordt de heer Collard, R., griffier bij het vredegerecht van het kanton Seraing, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 september 2000, in werking tredend op 31 december 2000, wordt de heer Vander Stuyft, W., hoofdgriffier van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 april 2000, in werking tredend op 31 december 2000, wordt de heer Hendrickx, W., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 augustus 2000, in werking tredend op 31 december 2000, wordt Mevr. Robert, L., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 is benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, Mevr.

Grisez, K., beambte bij de griffie van deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 6 december 2000 is benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, Mevr. Neerdael, F., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2000 zijn benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi : Mevr. Schwarz, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 februari 1999;

Mevr. Cérami, C., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 oktober 2000;

Mevr. De Vreese, F., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 oktober 2000; de heer Demarteau, J.-M., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 oktober 2000.

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2000 zijn benoemd tot : adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Verheyen, N., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; eerstaanwezend adjunct-griffier bij de politierechtbank te Ieper, de heer Bruneel, H., adjunct-griffier bij deze rechtbank, met ingang van 1 maart 1999.

Bij koninklijke besluiten van 6 december 2000 zijn benoemd tot adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : Mevr. Vanschevensteen, M., eerstaanwezend opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen;

Mevr. Daneels, N., opsteller bij het parket van de arbeidsauditeur te Antwerpen; de heer Van Hooijdonk, L., beambte bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen; de heer Verhaegen, W., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2000 is benoemd tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent, de heer De Zutter, G., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van dit hof.

Bij ministeriële besluiten van 14 december 2000 : is aan Mevr. Vanspauwen, E., opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen; is aan de heer Harvent, S., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Le Roeulx, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier te vervullen bij het vredegerecht van dit kanton; is aan Mevr. Van Neste, A., beambte bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tijdelijk opdracht gegeven om het ambt van adjunct-secretaris bij dit parket te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 6 december 2000 : is aan Mevr. Maltus, M., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van het hof van beroep te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van hoofdsecretaris van het parket van dit hof te vervullen; is een einde gesteld aan de opdracht tot secretaris bij het parket van het hof van beroep te Luik, van de heer Poll, F., eerstaanwezend adjunct-secretaris bij het parket van dit hof.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2000 is een einde gesteld aan de opdracht tot adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis, van Mevr. Stevens, C., eerstaanwezend opsteller bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2000 : - is de aanwijzing van Mevr. Vanstraelen, I., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van jeugdrechter in hoger beroep in dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2000; - is de aanwijzing van Mevr. De Proost, A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2000; - is de aanwijzing van de heer Thys, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2000; - is de aanwijzing van de heer Van Cauwenberghe, K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2000; - is de aanwijzing van Mevr. Cloostermans, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2000; - is de aanwijzing van de heer Lammens, F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 oktober 2000; - is de aanwijzing van de heer Pignolet, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 5 september 2000; - is de aanwijzing van Mevr. Florival, C., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2000; - is de aanwijzing van de heer Vandermeersch, D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2000; - is de aanwijzing van de heer Bulthé, B., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 23 januari 2001; - is de aanwijzing van de heer Claeys, J.-Cl., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2000; - is de aanwijzing van de heer Van Damme, F., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 september 2000; - is de aanwijzing van de heer Van Der Kelen, D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2000; - is de aanwijzing van de heer Buyse, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 31 oktober 2000; - is de aanwijzing van de heer Gendebien, J.-F., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2000; - is de aanwijzing van de heer Goldenberg, E., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2000; - is de aanwijzing van de heer Van de Wiele, L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2000; - is de aanwijzing van de heer Velge, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 28 december 2000; - is de aanwijzing van Mevr. Martens, H., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2000; - is de aanwijzing van de heer Vancraeyveldt, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2000; - is de aanwijzing van de heer Van der Avort, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 9 november 2000; - is Mevr. Vandenborne , R., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, vast benoemd tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 25 oktober 2000; - is de heer Wieërs, P., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, vast benoemd tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 5 oktober 2000; - is Mevr. Van Praet, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, vast benoemd tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 14 augustus 2000; - is de aanwijzing van de heer Verspeelt, I., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 13 oktober 2000; - is de heer Charles, X., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, vast benoemd tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank op datum van 21 september 2000.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^