Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 30 augustus 2015
gepubliceerd op 28 september 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2015024215
pub.
28/09/2015
prom.
30/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen sluiten houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 63;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 01/10/1997 numac 1997022623 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende samenstelling en werking van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen sluiten houdende samenstelling en werking van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 maart 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/03/2013 pub. 04/04/2013 numac 2013024115 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen sluiten houdende benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van 9 januari 2014;

Overwegende de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, artikelen 2 en 2bis;

Overwegende dat de afwijking op artikel 2, § 1, en artikel 2bis, § 1, van de wet van 20 juli 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gemotiveerd is door het feit dat de voordragende instanties over onvoldoende mannelijke leden beschikken;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt benoemd als werkend lid, die de personen gemachtigd om het beroep van verpleegkundige uit te oefenen vertegenwoordigt in de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, Mevr. Van Outryve, Maria Catherina, 2600 Berchem, ter vervanging van Mevr. Claus, Michèle, 9772 Wannegem, ontslagnemend als werkend lid, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 2.Wordt benoemd als werkend lid, die de overheid bevoegd voor het onderwijs vertegenwoordigt in de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, Mevr. Matterazzo, Stella, 1080 Brussel, ter vervanging van Mevr. Lahlou, Nadia, 1080 Brussel, ontslagnemend als werkend lid, wiens mandaat zij zal voleindigen.

Art. 3.Wordt benoemd als werkend lid, die de personen gemachtigd om de geneeskunde uit te oefenen vertegenwoordigt in de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de heer Faron, Gilles, 1090 Jette, ter vervanging van de heer Jacquemyn, Yves, 2650 Edegem, ontslagnemend als werkend lid, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 4.Wordt benoemd als plaatsvervangend lid, die de personen gemachtigd om de geneeskunde uit te oefenen vertegenwoordigt in de Federale Raad voor de Vroedvrouwen, de heer Jeannin, Philippe, 9032 Wondelgem, ter vervanging van de heer Faron, Gilles, 1090 Jette, ontslagnemend als plaatsvervangend lid, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Art. 5.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 30 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. M. DE BLOCK

^