Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 07 mei 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2017 tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2021031387
pub.
07/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud sluiten tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet de wet van 12 juli 1973Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet op het natuurbehoud Duitse vertaling van de federale versie sluiten op het natuurbehoud, artikel 47;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 september 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013429 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud sluiten tot aanduiding van de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die belast zijn met toezichtsopdrachten in het kader van de wet op het natuurbehoud, wordt het littera 1 vervangen door: 1° De heer Yannick De Smet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 29 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, Z. KHATTABI

^