Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 29 april 2021
gepubliceerd op 04 mei 2021

Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro", "Cash 10 euro" en "Cash 20 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2021030935
pub.
04/05/2021
prom.
29/04/2021
ELI
eli/besluit/2021/04/29/2021030935/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro", "Cash 10 euro" en "Cash 20 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro", "Cash 10 euro" en "Cash 20 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat het Comité Verantwoord Spel, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 26 juli 2016 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 16/09/2016 numac 2016003279 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek recht sluiten, een gunstig advies heeft gegeven op 28 februari 2021;

Gelet op het advies 69.027/4 van de Raad van State, gegeven op 1 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Bepalingen betreffende de "Cash 1 euro"

Artikel 1.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Cash 1 euro ».

De loterij met biljetten "Cash 1 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 1 euro.

Art. 2.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 306.286, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

25.000

25.000

1.250.000

1

5.000

5.000

1.250.000

2

1.000

2.000

625.000

3

100

300

416.666,67

4

60

240

312.500

125

50

6.250

10.000

1.900

20

38.000

657,89

3.750

15

56.250

333,33

25.500

10

255.000

49,02

23.500

5

117.500

53,19

37.500

2

75.000

33,33

214.000

1

214.000

5,84

TOTAL TOTAAL 306.286

TOTAL TOTAAL 794.540

TOTAL TOTAAL 4,08


Art. 3.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan twee duidelijk onderscheiden speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMER - VOTRE NUMERO - IHRE ZAHL" weergegeven. Dit wordt de "uw nummer-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen " WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN " weergegeven. Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummer-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzones" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummer-speelzone" bedekt, verschijnt de vermelding " UW NUMMER - VOTRE NUMERO - IHRE ZAHL " en één nummer, dat werd gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen de vermelding "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" en drie verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99. Onder ieder van die drie nummers staat er telkens een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken " € ", dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd gekozen uit de in artikel 2 bedoelde loten.

Art. 4.Het biljet is winnend wanneer het nummer vermeld in de "uw nummer-speelzone " ook voorkomt in de "winnende nummers-speelzone".

Die twee overeenstemmende nummers worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld onder het in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het slechts één winnend paar bevatten.

Het biljet waarvan de speelzones geen overeenstemming bedoeld in het eerste lid te zien geven, is altijd verliezend.

Art. 5.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 10 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 35 euro. HOOFDSTUK 2. - Bepalingen betreffende de "Cash 3 euro"

Art. 6.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd « Cash 3 euro ».

De loterij met biljetten "Cash 3 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 3 euro.

Art. 7.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 321.844, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

100.000

100.000

1.250.000

1

10.000

10.000

1.250.000

2

5.000

10.000

625.000

2

1.000

2.000

625.000

13

500

6.500

96.153,85

675

100

67.500

1.851,85

3.150

50

157.500

396,83

15.300

30

459.000

81,70

9.400

20

188.000

132,98

21.650

15

324.750

57,74

16.950

9

152.550

73,75

92.600

6

555.600

13,50

162.100

3

486.300

7,71

TOTAL TOTAAL 321.844

TOTAL TOTAAL 2.519.700

TOTAL TOTAAL 3,88


Art. 8.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan drie duidelijk onderscheiden speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "uw nummers-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummers-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzones" genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de derde speelzone staan de vermeldingen "WINST - GAIN - GEWINN X ?". Deze speelzone wordt de "vermenigvuldiging-speelzone" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummers-speelzone" bedekt, verschijnen drie verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen negen verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Onder ieder van die negen nummers staat er telkens een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken " € ", dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd gekozen uit de in artikel 7 bedoelde loten.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "vermenigvuldiging-speelzone" bedekt, verschijnen de woorden "WINST - GAIN - GEWINN" en de vermelding "X1", X2" of "X3".

Art. 9.§ 1. Het biljet is winnend wanneer één van de drie in de "uw nummers-speelzone" vermelde nummers ook voorkomt in de "winnende nummers-speelzone". Die twee overeenstemmende nummers worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld onder het in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één of twee winnende paren bevatten. In een dergelijk geval geven twee winnende paren recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld onder de twee in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummers waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Het biljet waarvan de "nummers-speelzones" geen enkel van de twee in het tweede lid bedoelde gevallen van overeenstemming te zien geven, is altijd verliezend. § 2. In het geval dat de "nummers-speelzone" één of twee winnende paren bevat, wordt het toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee of met drie, indien na het afkrassen in de "vermenigvuldiging-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2" of "X3" vermeld staat.

Een winnend biljet kan in de "vermenigvuldiging-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding "X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend lotenbedrag of de opgetelde, door twee winnende paren toegekende lotenbedragen, zonder deze lotenbedragen te verhogen.

De "vermenigvuldiging-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. § 3. Een biljet dat recht geeft op een lot van: 1° 3 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 500 euro, 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro of 100.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag wordt in de "vermenigvuldiging-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1"; 2° 6 euro, bevat één of twee winnende paren of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 6 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 3 euro en 3 euro, bedragen die in de "vermenigvuldiging-speelzone" worden bevestigd met de vermelding "X1", of in het derde geval 3 euro vermenigvuldigd met twee; 3° 9 euro, bevat één of twee winnende paren of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 3 ("X3") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 9 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 6 euro en 3 euro, bedragen die in de "vermenigvuldiging-speelzone" worden bevestigd met de vermelding "X1", of in het derde geval 3 euro vermenigvuldigd met drie; 4° 15 euro, bevat één winnend paar of twee winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 15 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 9 euro en 6 euro, bedragen die in de "vermenigvuldiging-speelzone" worden bevestigd met de vermelding "X1"; 5° 30 euro, bevat één winnend paar of twee winnende paren waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 30 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 9 euro en 6 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd met twee.

Art. 10.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 20 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 45 euro. HOOFDSTUK 3. - Bepalingen betreffende de "Cash 5 euro"

Art. 11.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd "Cash 5 euro".

De loterij met biljetten "Cash 5 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 5 euro.

Art. 12.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 339.976, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euro) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euro) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

250.000

250.000

1.250.000

1

10.000

10.000

1.250.000

1

5.000

5.000

1.250.000

13

1.000

13.000

96.153,85

15

500

7.500

83.333,33

6.875

100

687.500

181,82

12.500

50

625.000

100

33.720

20

674.400

37,07

131.850

10

1.318.500

9,48

155.000

5

775.000

8,06

TOTAL TOTAAL 339.976

TOTAL TOTAAL 4.365.900

TOTAL TOTAAL 3,68


Art. 13.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan drie duidelijk onderscheiden speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "uw nummers-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummers-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzones" genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de derde speelzone staan de vermeldingen "WINST - GAIN - GEWINN X ?". Deze speelzone wordt de "vermenigvuldiging-speelzone" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummers-speelzone" bedekt, verschijnen vijf verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen vijftien verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99. Onder ieder van die vijftien nummers staat er telkens een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken " € ", dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd gekozen uit de in artikel 12 bedoelde loten.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "vermenigvuldiging-speelzone" bedekt, verschijnen de woorden "WINST - GAIN - GEWINN" en de vermelding "X1", X2" of "X5".

Art. 14.§ 1. Het biljet is winnend wanneer één van de vijf in de "uw nummers-speelzone" vermelde nummers ook voorkomt in de "winnende nummers-speelzone". Die twee overeenstemmende nummers worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld onder het in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, of drie winnende paren bevatten. In een dergelijk geval geven twee of drie winnende paren recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld onder de twee of drie in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummers waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Het biljet waarvan de "nummers-speelzones" geen enkel van de drie in het tweede lid bedoelde gevallen van overeenstemming te zien geven, is altijd verliezend. § 2. In het geval dat de "nummers-speelzone" één, twee of drie winnende paren bevat, wordt het toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee of met vijf, indien na afkrassen in de "vermenigvuldiging-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2" of "X5" vermeld staat.

Een winnend biljet kan in de "vermenigvuldiging-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding "X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend lotenbedrag of de opgetelde, door twee of drie winnende paren toegekende lotenbedragen, zonder deze lotenbedragen te verhogen.

De "vermenigvuldiging-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. § 3. Een biljet dat recht geeft op een lot van: 1° 5 euro, 500 euro, 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro of 250.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag wordt in de "vermenigvuldiging-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1"; 2° 10 euro, bevat één of twee winnende paren of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 10 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 5 euro en 5 euro, bedragen die in de "vermenigvuldiging-speelzone" worden bevestigd met de vermelding "X1", of in het derde geval 5 euro vermenigvuldigd met twee; 3° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast of twee winnende paren waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met 2, of in het derde geval 5 euro en 5 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd met 2; 4° 50 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5") wordt toegepast of twee winnende paren waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 50 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 20 euro, 20 euro en 10 euro, bedragen die in de "vermenigvuldiging-speelzone" worden bevestigd met de vermelding "X1", in het derde geval 10 euro vermenigvuldigd met vijf, of in het vierde geval 20 euro en 5 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd 2; 5° 100 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 100 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 10 euro en 5 euro en 5 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd met vijf.

Art. 15.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 20 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 60 euro. HOOFDSTUK 4. - Bepalingen betreffende de "Cash 10 euro"

Art. 16.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd "Cash 10 euro".

De loterij met biljetten "Cash 10 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 10 euro.

Art. 17.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 381.102, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

500.000

500.000

1.250.000

2

50.000

100.000

625.000

2

10.000

20.000

625.000

2

5.000

10.000

625.000

5

1.000

5.000

250.000

625

500

312.500

2.000

1.565

100

156.500

798,72

17.500

50

875.000

71,43

17.800

40

712.000

70,22

56.250

30

1.687.500

22,22

182.350

20

3.647.000

6,85

105.000

10

1.050.000

11,90

TOTAL TOTAAL 381.102

TOTAL TOTAAL 9.075.500

TOTAL TOTAAL 3,28


Art. 18.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan drie duidelijk onderscheiden speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "uw nummers-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummers-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzones" genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de derde speelzone staan de vermeldingen "WINST - GAIN - GEWINN X ?". Deze speelzone wordt de "vermenigvuldiging-speelzone" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummers-speelzone" bedekt, verschijnen acht verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen vierentwintig verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Onder ieder van die vierentwintig nummers staat er telkens een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken " € ", dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd gekozen uit de in artikel 17 bedoelde loten.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "vermenigvuldiging-speelzone" bedekt, verschijnen de woorden "WINST - GAIN - GEWINN" en de vermelding "X1", X2", "X3" of "X5".

Art. 19.§ 1. Het biljet is winnend wanneer één van de acht in de "uw nummers-speelzone" vermelde nummers ook voorkomt in de "winnende nummers-speelzone". Die twee overeenstemmende nummers worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld onder het in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, of drie winnende paren bevatten. In een dergelijk geval geven twee of drie winnende paren recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld onder de twee of drie in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummers waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Het biljet waarvan de "nummers-speelzones" geen enkel van de drie in het tweede lid bedoelde gevallen van overeenstemming te zien geven, is altijd verliezend. § 2. In het geval dat de "nummers-speelzone" één, twee of drie winnende paren bevat, wordt het toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee, met drie of met vijf, indien na het afkrassen in de "vermenigvuldiging-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2", "X3" of "X5" vermeld staat.

Een winnend biljet kan in de "vermenigvuldiging-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding "X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend lotenbedrag of de opgetelde, door twee of drie winnende paren toegekende lotenbedragen, zonder deze lotenbedragen te verhogen.

De "vermenigvuldiging-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. § 3. Een biljet dat recht geeft op een lot van: 1° 10 euro, 500 euro, 1.000 euro, 5.000 euro, 10.000 euro, 50.000 euro of 500.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag wordt in de "vermenigvuldiging-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1"; 2° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met twee; 3° 30 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 3 ("X3") wordt toegepast of twee winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 30 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met 3, of in het derde geval 20 euro en 10 euro; 4° 40 euro, bevat één winnend paar of twee winnende paren of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast of twee winnende paren waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 40 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 30 euro en 10 euro, bedragen die in de "vermenigvuldiging-speelzone" worden bevestigd met de vermelding "X1", in het derde geval 20 euro vermenigvuldigd met twee, of in het vierde geval 10 euro en 10 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd 2; 5° 50 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5") wordt toegepast of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 50 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met vijf, of in het derde geval 30 euro en 10 euro en 10 euro; 6° 100 euro, bevat één winnend paar of twee winnende paren waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 100 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 30 euro en 20 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd 2, of in het derde geval 50 euro en 30 euro en 20 euro.

Art. 20.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 40 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 70 euro. HOOFDSTUK 5. - Bepalingen betreffende de "Cash 20 euro"

Art. 21.Dit hoofdstuk is van toepassing op de door de Nationale Loterij uitgegeven loterij met biljetten, genaamd "Cash 20 euro".

De loterij met biljetten "Cash 20 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 04/05/2018 numac 2018011735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten sluiten tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Art. 22.Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 20 euro.

Art. 23.Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 448.857, die worden verdeeld volgens onderstaande tabel:

Nombre de lots Aantal loten

Montant des lots (euros) Bedrag van de loten (euro)

Montant total des lots (euros) Totaal bedrag van de loten (euro)

1 chance de gain sur 1 winstkans op

1

1.000.000

1.000.000

1.250.000

2

100.000

200.000

625.000

2

20.000

40.000

625.000

2

5.000

10.000

625.000

5

2.000

10.000

250.000

315

1.000

315.000

3.968,25

750

500

375.000

1.666,67

1.250

200

250.000

1.000

18.750

100

1.875.000

66,67

48.750

75

3.656.250

25,64

123.830

50

6.191.500

10,09

217.700

20

4.354.000

5,74

25.000

10

250.000

50

12.500

5

62.500

100

TOTAL TOTAAL 448.857

TOTAL TOTAAL 18.589.250

TOTAL TOTAAL 2,78


Art. 24.§ 1. Op de voorkant van de biljetten staan vier duidelijk onderscheiden speelzones.

Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de eerste speelzone worden de vermeldingen "UW NUMMERS - VOS NUMEROS - IHRE ZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "uw nummers-speelzone" genoemd. Op of bij de ondoorzichtige deklaag van de tweede speelzone worden de vermeldingen "WINNENDE NUMMERS - NUMEROS GAGNANTS - GEWINNZAHLEN" weergegeven. Dit wordt de "winnende nummers-speelzone" genoemd. De "uw nummers-speelzone" en de "winnende nummers-speelzone" worden samen de "nummers-speelzone" genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de derde speelzone staan de vermeldingen "WINST - GAIN - GEWINN X ?". Deze speelzone wordt de "vermenigvuldiging-speelzone" genoemd.

Op de ondoorzichtige deklaag van de vierde speelzone staat de vermelding "BONUS". Deze speelzone wordt de "bonus-speelzone" genoemd. § 2. Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "uw nummers-speelzone" bedekt, verschijnen acht verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "winnende nummers-speelzone" bedekt, verschijnen vierentwintig verschillende nummers, die werden gekozen uit een reeks nummers tussen 01 en 99.

Onder ieder van die vierentwintig nummers staat er telkens een in Arabische cijfers uitgedrukt lotenbedrag, voorafgegaan door het euroteken "€", dat van nummer tot nummer kan verschillen en dat werd gekozen uit de in artikel 23 bedoelde loten.

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "vermenigvuldiging-speelzone" bedekt, verschijnen de woorden "WINST - GAIN - GEWINN" en de vermelding "X1", X2", "X3" of "X5".

Na afkrassing van de ondoorzichtige deklaag die de "bonus-speelzone" bedekt, verschijnt hetzij het bedrag "€ 100", hetzij de vermelding "ZERO", "€ 000" of "000 €".

Art. 25.§ 1. De "nummers-speelzone" is winnend wanneer één van de acht in de "uw nummers-speelzone" vermelde nummers ook voorkomt in de "winnende nummers-speelzone". Die twee overeenstemmende nummers worden "winnend paar" genoemd. In een dergelijk geval kent het biljet het lotenbedrag toe dat wordt vermeld onder het in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummer waarop de overeenstemming betrekking heeft.

Wanneer het biljet winnend is, dan kan het één, twee, of drie winnende paren bevatten. In een dergelijk geval geven twee of drie winnende paren recht op een lotenbedrag dat overeenstemt met de gecumuleerde lotenbedragen die worden vermeld onder de twee of drie in de "winnende nummers-speelzone" voorkomende nummers waarop de overeenstemming betrekking heeft.

De "nummers-speelzone" die geen enkel van de drie in het tweede lid bedoelde gevallen van overeenstemming te zien geeft, is altijd verliezend. § 2. In het geval dat de "nummers-speelzone" één, twee of drie winnende paren bevat, wordt het toegekende lotenbedrag vermenigvuldigd met twee, met drie of met vijf, indien na het afkrassen in de "vermenigvuldiging-speelzone" respectievelijk de vermelding "X2", "X3" of "X5" vermeld staat.

Een winnend biljet kan in de "vermenigvuldiging-speelzone" ook de vermelding "X1" bevatten. De vermelding "X1" is geen vermenigvuldiger, maar bevestigt enkel het door één winnend paar toegekend lotenbedrag of de opgetelde, door twee of drie winnende paren toegekende lotenbedragen, zonder deze lotenbedragen te verhogen.

De "vermenigvuldiging-speelzone" kent op zich geen lotenbedrag toe. § 3. Een "nummers-speelzone" die recht geeft op een lot van: 1° 5 euro, 10 euro, 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro, 5.000 euro, 20.000 euro, 100.000 euro of 1.000.000 euro, bevat slechts één winnend paar. Dat bedrag wordt in de "vermenigvuldiging-speelzone" bevestigd met de vermelding "X1"; 2° 20 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 20 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met twee of in het derde geval 10 euro en 5 euro en 5 euro; 3° 50 euro, bevat één winnend paar of één winnend paar waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5") wordt toegepast of twee winnende paren waarop de vermenigvuldiger 2 ("X2") wordt toegepast of drie winnende paren.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 50 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 10 euro vermenigvuldigd met 5, in het derde geval 20 euro en 5 euro waarvan de som wordt vermenigvuldigd met 2 of in het vierde geval 20 euro en 20 euro en 10 euro; 4° 75 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren of drie winnende paren waarop de vermenigvuldiger 3 ("X3") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 75 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", in het tweede geval 50 euro en 20 euro en 5 euro, of in het derde geval 10 euro en 10 euro en 5 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd met 3; 5° 200 euro, bevat één winnend paar of drie winnende paren waarop de vermenigvuldiger 5 ("X5") wordt toegepast.De bedragen die toegekend worden, belopen in het eerste geval 200 euro, bedrag dat in de "vermenigvuldiging-speelzone" wordt bevestigd met de vermelding "X1", of in het tweede geval 20 euro en 10 euro en 10 euro, waarvan de som wordt vermenigvuldigd met vijf.

De "nummers-speelzone" kent nooit een lotenbedrag toe van 100 euro. § 4. De "bonus-speelzone" is een winnende speelzone wanneer zij het bedrag "€ 100" te zien geeft. In dat geval geeft zij recht op een lotenbedrag van 100 euro. Wanneer er in die speelzone de vermelding "ZERO", "€ 000" of "000 €" verschijnt, gaat het om een verliezende speelzone.

De "vermenigvuldiging-speelzone" is niet van toepassing op de "bonus-speelzone". § 5. Een winnend biljet bevat slechts één winnende speelzone : de "nummers-speelzone" of de "bonus-speelzone".

Art. 26.Voor de toepassing van het procedé dat garandeert dat de biljetten waarmee kleine lotenbedragen worden toegewezen, evenwichtig worden verdeeld over alle gedrukte biljetten, worden de kleine lotenbedragen vastgesteld op een bedrag per lot dat niet hoger is dan 100 euro. De som van de kleine lotenbedragen die toegekend worden aan de biljetten die tot eenzelfde in cellofaan verpakt pakje behoren, stemt overeen met een door de Nationale Loterij vastgesteld bedrag dat niet minder mag bedragen dan 80 euro. HOOFDSTUK 6. - Opheffingsbepaling

Art. 27.Het koninklijk besluit van 27 april 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/04/2016 pub. 13/05/2016 numac 2016003147 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro" en "Cash 10 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen sluiten tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterijen met biljetten, genaamd "Cash 1 euro", "Cash 3 euro", "Cash 5 euro", "Cash 10 euro" en "Cash 20 euro", door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 28.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 29.De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 29 april 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing A.VERLINDEN De Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij, S. MAHDI

^