Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 28 januari 2013
gepubliceerd op 21 februari 2013

Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen. - Erratum

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2013022076
pub.
21/02/2013
prom.
28/01/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


28 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2013, dient op blz. 7357, In het artikel 2, « ESVZ » gelezen te worden als « RSVZ » In het artikel 4, « ESVZ » gelezen te worden als « RSVZ » In het artikel 7, « gerhogingen » gelezen te worden als « verhogingen » In het artikel 9, « evrshuldigde » gelezen te worden als « verschuldigde »

^