Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 november 2013

Plaatselijke besturen. - Burgerlijkee eretekens Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale C.I.L.E. : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kru De heer Robert Bourdoux, zonechef; De heer Jean-Luc Hendrix, meestergast; Mevr. Claudine Legr(...)

bron
federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en waalse overheidsdienst
numac
2013027252
pub.
27/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER EN WAALSE OVERHEIDSDIENST


Plaatselijke besturen. - Burgerlijkee eretekens Bij koninklijk besluit van 21 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 03/05/2013 numac 2012012180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 12/03/2013 numac 2012012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de verzekering "Gezondheidszorgen" en de verzekering "Loonverlies" type koninklijk besluit prom. 21/01/2013 pub. 23/04/2013 numac 2012206352 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds sluiten, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de hiernavermelde personeelsleden van de intercommunale C.I.L.E. : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis van eerste klasse De heer Robert Bourdoux, zonechef;

De heer Jean-Luc Hendrix, meestergast;

Mevr. Claudine Legros, verificateur;

De heer Joseph Linsingh, meestergast;

De heer Michel Renkin, eerstaanwezend bestuurder;

De heer Daniel Simon, meestergast;

Mevr. Chantal Vroonen, eerste scheikundige technicus.

Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis van tweede klasse De heer Alain Bergmans, geschoolde arbeider;

De heer Roger Habrant, geschoolde arbeider;

De heer André Kell, geschoolde arbeider;

De heer Marc Maréchal, geschoolde arbeider;

De heer Gérald Massart, bestuurder;

De heer Michel Michels, geschoolde arbeider;

De heer Gilbert Rondia, geschoolde arbeider;

De heer Joseph Tombal, geschoolde arbeider.

Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van eerste klasse De heer Christian Bairin, brigadier;

De heer Vincente Carrillo Pizarro, geschoolde arbeider;

Mevr. Josiane Comans, verificateur;

De heer Jean-Claude Depas, zonechef;

De heer Yves Depas, geschoolde arbeider;

De heer Fernand Dockier, geschoolde arbeider;

Mevr. Marie-Agnès Falleau, verificateur;

De heer Marc Goffin, bestuursdirecteur;

De heer Michel Hans, bureauchef;

De heer Eric Hanze, bestuurder principal;

De heer Jacques Lebrun, geschoolde arbeider;

De heer Eric Mestrez, zonechef;

De heer Robert Serinet, bestuurder principal;

Mevr. Micheline Vleugels, verificateur;

De heer Alain Vujasin, geschoolde arbeider;

De heer Jean-Marie Wiame, geschoolde arbeider;

De heer Eric Wuidar, brigadier.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011080 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 18/02/2013 numac 2013011079 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013015032 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 13/03/2013 numac 2013024068 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende het in de handel brengen en het gebruiken van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten type koninklijk besluit prom. 28/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 28, § 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen. - Erratum sluiten, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden en aan de mandatarissen van de hiernavermelde steden en gemeenten : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis van eerste klasse De heer Pomponio Agnoli, gegradueerde bibliothecaris, stad Verviers;

De heer Jean-Jacques Bindelle, kantoorbediende, stad Verviers;

De heer Daniel Delarge, hoofdbrigadier, stad Seraing;

De heer Jean-Marie Depasse, administratief afdelingshoofd, stad Châtelet;

Mevr. Jacqueline Jacquet, directrice van kinderkribbe - specifiek bureauchef, gemeente Ans;

Mevr. Marie-France Kesch, kantoorbediende, gemeente Soumagne;

De heer Marc Petitjean, arbeider, stad Seraing;

De heer Georges Secretin, schepen, gemeente Ans;

De heer Thierry Steiger, technisch hoofdbeambte, gemeente Soumagne;

Mevr. Michèle Stygelbout, eerstaanwezend maatschappelijk assistente, stad Moeskroen;

De heer Yves Vandenabeele, administratief dienstchef, stad Aarlen.

Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis van tweede klasse Mevr. Michelle Leburton, kinderverzorgster, gemeente Ans;

Mevr. Monique Lecompte, kinderverzorgster, stad Moeskroen;

Mevr. Dina Poletto, kinderverzorgster, gemeente Ans;

Mevr. Myriam Simar, kantoorbediende, stad Verviers;

Mevr. Françoise Vandekerkhove, kinderverzorgster, stad Moeskroen;

Mevr. Marie-Josée Vanoverberghe, kinderverzorgster, stad Moeskroen;

Mevr. Catherine Vermote, kinderverzorgster, stad Moeskroen.

Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van eerste klasse De heer Jean-Marie Altenhoven, geschoold arbeider, stad Aarlen;

Mevr. Eliane Bauduin, kantoorbediende, stad Verviers;

De heer Alain Benit, geschoold arbeider, stad Châtelet;

De heer Joseph Born, arbeider, gemeente Soumagne;

Mevr. Claire Bortolot, specifiek gegradueerde, gemeente Soumagne;

De heer Eric Botterman, geschoold arbeider, stad Seraing;

De heer Philippe Caprasse, meestergast, stad Seraing;

De heer Freddy Cloes, gemeenteraadslid, gemeente Oreye;

Mevr. Anne Crickboom, gegradueerde bibliothecaresse, stad Verviers;

De heer Christian Dahm, hoofdbrigadier, stad Aarlen;

Mevr. Monique Dannemark, kantoorbediende, gemeente Bütgenbach;

Mevr. Claudine Decerf, kantoorbediende, stad Seraing;

Mevr. Fabienne De Cock, administratief dienstchef, stad Châtelet;

De heer Claude Delbove, geschoold arbeider, stad Châtelet;

De heer Jean-Marie Delhaye, meestergast, gemeente Soumagne;

De heer Jean-Marie Depasse, administratief afdelingshoofd, stad Châtelet;

De heer Claude Depauw, bureauadministratief dienstchef, stad Moeskroen;

De heer Marc Depuydt, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

De heer Eddy Dewart, brigadier, stad Seraing;

De heer Jean-Pierre Ferret, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

De heer Joël Ferret, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

Mevr. Patricia Goyens, kinderverzorgster, stad Seraing;

De heer Michel Guissard, hoofdbrigadier, stad Seraing;

De heer Didier Henin, geschoold arbeider, stad Châtelet;

Mevr. Annette Henry, kinderverzorgster, gemeente Soumagne;

De heer Yves-Marie Hovelaque, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

De heer Marcel Joliet, hoofdbrigadier, stad Seraing;

Mevr. Dominique Lagneaux, kinderverzorgster, stad Seraing;

De heer Bernard Lamelyn, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

Mevr. Dina Lansman, hoofdgegradueerde in informatica, stad Châtelet;

De heer Walthère Lebeau, arbeider, gemeente Soumagne;

Mevr. Nicole Lehance, kantoorbediende, gemeente Soumagne;

Mevr. Anne-Marie Loos, kantoorbediende, stad Seraing;

Mevr. Katty Mailleux, kantoorbediende, stad Seraing;

De heer Freddy Martinquet, geschoold arbeider, stad Châtelet;

De heer Bruno Matton, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

De heer Pierre Mawet, kantoorbediende, stad Châtelet;

De heer Jean-Marc Medery, brigadier, gemeente Soumagne;

De heer Stéphano Merlo, brigadier, gemeente Soumagne;

De heer Jacques Messiaen, kantoorbediende, stad Moeskroen;

Mevr. Marie-Christine Mouton, bureauadministratief dienstchef, stad Seraing;

De heer Achille Neirinckx, technisch hoofdbeambte, gemeente Soumagne;

De heer Michel Ovaere, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

De heer Jean-Luc Parfondry, geschoold arbeider, stad Aarlen;

De heer Yves Parthoens, gemeenteraadslid, gemeente Ans;

De heer Marc Pitsch, kantoorbediende, stad Verviers;

De heer Jean-Claude Pregardien, geschoold arbeider, gemeente Soumagne;

De heer Guillaume Ravese, meestergast, stad Seraing;

De heer Jean-Paul Samyn, geschoold arbeider, stad Moeskroen;

De heer Jacques Servais, kantoorbediende, stad Verviers;

De heer Jean-Marc Tokarz, kantoorbediende, stad Châtelet;

Mevr. Anne-Marie Toussaint, kantoorbediende, stad Seraing;

De heer Michel Vassart, bureauchef technique, gemeente Ans;

De heer Didier Vereecken, brigadier, stad Seraing;

De heer Thierry Walrant, hoofdbrigadier, stad Seraing.

Om 35 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van tweede klasse Mevr. Erica Konersmann, professionele medewerkster, gemeente Ans.

Om 25 jaar dienst De heer Yves Bourgeois, arbeider, stad Moeskroen.

Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van derde klasse De heer Michel Adnet, ongeschoold arbeider voor zware werken, stad Châtelet;

De heer Jean-Marie Baronheid, arbeider voor zware werken, gemeente Aywaille;

De heer Christian Dewever, ongeschoold arbeider voor zware werken, stad Châtelet;

De heer Michel Roldan Perez, ongeschoold arbeider voor zware werken, stad Châtelet;

De heer Alphonse Van Geel, ongeschoold arbeider voor zware werken, stad Châtelet;

De heer Charles Vanrillaer, ongeschoold arbeider voor zware werken, stad Châtelet.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013011545 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor rolstoelen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013009437 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie bij de Federale Overheidsdienst Justitie, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap sluiten, wordt het burgerlijk ereteken verleend aan de personeelsleden en aan de mandatarissen van de hiernavermelde steden en gemeenten : Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis van eerste klasse Mevr. Gianna Canalaz, kantoorbediende, gemeente Sambreville;

De heer Robert Dupont, kantoorbediende, commune Flémalle;

De heer Lino Falcon, brigadier, gemeente Gerpinnes;

De heer Erich Mühlberger, meestergast, stad Verviers;

Mevr. Nicole Neven, kantoorbediende, gemeente Flémalle;

De heer Hubert Palmen, meestergast, stad Verviers;

Mevr. Marie-Christine Picavet, bureauadministratief dienstchef, gemeente Sambreville;

De heer José Piron, hoofdmeestergast, gemeente Flémalle;

De heer Patrice Wagener, hoofdmeestergast, gemeente Flémalle;

De heer Guy Wauquiez, schepen, gemeente Quaregnon.

Om 35 jaar dienst Het Burgerlijke Kruis van tweede klasse De heer Jean-Louis Depus, geschoold arbeider, gemeente Flémalle;

De heer Daniel Fetro, geschoold arbeider, gemeente Flémalle;

De heer Albert Krusy, geschoold arbeider, gemeente Flémalle;

De heer Guy Lahaye, geschoold arbeider, gemeente Flémalle;

De heer Philippe Nahon, geschoold arbeider, gemeente Flémalle;

Mevr. Jocelyne Vanduynslager, kinderverzorgster, stad Moeskroen;

De heer Michel Waegemans, geschoold arbeider, gemeente Sambreville.

Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van eerste klasse De heer Jean-Pol Antoine, gemeentesecretaris, gemeente Trois-Ponts;

De heer Firmin Bauche, meestergast, gemeente Villers-le-Bouillet;

De heer Jean-François Bourlet, gemeenteraadslid, gemeente Ans;

De heer Jean-Marie Callut, hoofdmeestergast, gemeente Sambreville;

Mevr. Josiane Cella, administratief dienstchef, gemeente Flémalle;

De heer Emile Cugini, gemeenteraadslid, gemeente Dison;

De heer André Debrassine, geschoold arbeider, gemeente Flémalle;

De heer Francis Fagnart, geschoold arbeider, gemeente Gedinne;

De heer Jean Garnier, administratief dienstchef, gemeente Sambreville;

De heer Jean-Luc Herrin, kantoorbediende, gemeente Flémalle;

De heer Daniel Ippia, geschoold arbeider, gemeente Sambreville;

De heer Michel Jacquinet, gemeenteontvanger, stad Herve;

De heer Jean-Marie Lardinois, brigadier, gemeente Flémalle;

De heer Alain Meinguet, geschoold arbeider, stad Bastenaken;

De heer Martial Meuleman, geschoold arbeider, gemeente Sambreville;

Mevr. Juliette Piqueray, technisch beambte, stad Verviers;

Mevr. Josiane Rogister, kantoorbediende, gemeente Soumagne;

De heer Thierry Spiroux, geschoold arbeider, stad Bastenaken;

De heer Franco Tamburrini, geschoold arbeider, gemeente Flémalle;

De heer Johnny Tanghe, geschoold arbeider, stad Bastenaken;

De heer Jean-Marie Valkeners, gemeenteraadslid, gemeente Ans.

Om 35 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van tweede klasse De heer Yves Mattart, ongeschoolde arbeider voor zware werken, gemeente Flémalle;

De heer Alain Norga, ongeschoold arbeider, stad Verviers.

Om 25 jaar dienst De Burgerlijke Medaille van derde klasse De heer Jean-Pierre Beco, ongeschoold arbeider, stad Verviers;

De heer Patrick Generet, ongeschoold arbeider, stad Verviers;

De heer Michel Libert, ongeschoold arbeider voor zware werken, gemeente Flémalle;

De heer Henri Michiels, ongeschoold arbeider, stad Verviers.

^