Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 september 2018
gepubliceerd op 12 oktober 2018

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018014230
pub.
12/10/2018
prom.
27/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/27/2018014230/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn sluiten tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, in het bijzonder artikel 3, 3° b);

Gelet op het Koninklijk besluit van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn sluiten tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 12 juli 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegend dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De tekst in artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 maart 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/03/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014000256 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn sluiten tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn worden de woorden "in de zin van artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, b) van de wet van 10 april 1990" vervangen door "in de zin van artikel 3, 3° b) van de wet van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/10/2017 pub. 31/10/2017 numac 2017031388 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid sluiten".

Art. 2.Artikel 2 wordt aangevuld met volgend punt : "6° juwelen, voor zover de totaal vervoerde waarde het bedrag van € 30.000 niet overschrijdt".

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2018.

Art. 4.Onze Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 september 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^