Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2015
gepubliceerd op 13 april 2015

Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2015

bron
programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid
numac
2015011146
pub.
13/04/2015
prom.
27/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2015. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2015


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 type wet prom. 19/12/2014 pub. 15/01/2015 numac 2015003004 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015, op artikel 2.44.3;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten, houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Officieuze coördinatie in het Duits van de versie toepasselijk op de inwoners van het Duitse taalgebied sluiten betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, art. 57, § 1, al. 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 22;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 25 februari 2015;

Overwegende dat de Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie onder meer belast is met het stimuleren van initiatieven gericht op de maatschappelijke integratie van begunstigden; dat kleine O.C.M.W.'s moeten gestimuleerd worden om samen te werken met het oog op een gemeenschappelijk beleid van sociale activering, ter verhoging van de sociale participatie van gerechtigden;

Overwegende dat het jaarlijkse overeenkomsten betreft tussen de O.C.M.W.'s en de minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie;

Overwegende dat de lijst van de O.C.M.W.'s die hiervoor in aanmerking komen jaarlijks door de Minister, bevoegd voor maatschappelijke integratie, wordt vastgesteld;

Op de voordracht van Onze Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : -een cluster : een groep van minstens drie kleine O.C.M.W.'s die er zich toe verbinden samen te werken aan een gemeenschappelijk beleid van sociale activering, ter verhoging van de sociale participatie van de O.C.M.W.-gebruikers.; - een clusterpromotor : het O.C.M.W. dat de cluster vertegenwoordigt.

Dit O.C.M.W. wordt als eerste vermeld in de lijst als bijlage; - sociale activering : het verhogen van de maatschappelijke participatie en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten te ondernemen, ofwel als een doel op zich, ofwel als een eerste stap in een traject voor socio-professionele inschakeling, ofwel als een eerste stap in een (latere) betaalde tewerkstelling; - de Minister : de Minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie;

POD Maatschappelijke Integratie : Programmatische Federale Overheidsdienst, Maatschappelijke Integratie, Koning Albert II laan 30, 1000 Brussel.

Art. 2.§ 1. Om de werking van de clusters te ondersteunen wordt aan de clusters een toelage toegekend van maximaal 200.000 EUR. Deze toelage wordt aangerekend op het basisallocatie 44.55.11.43.52.43, van de algemene uitgavenbegroting 2015. § 2. Per cluster bedraagt de toelage maximaal 10.000 EUR. Er kunnen maximaal 20 clusters worden betoelaagd.

Art. 3.Om aanspraak te kunnen maken op een toelage sluit de clusterpromotor een overeenkomst met de Minister. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten van de samenwerking aan een gemeenschappelijk beleid van sociale activering en omschrijft de te bereiken doelstellingen op het vlak van individuele projecten voor maatschappelijke integratie zoals bedoeld in artikel 11 van de wet van 26 mei 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie sluiten betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Deze overeenkomsten nemen aanvang op 1 januari 2015 en eindigen op 31 december 2015.

Art. 4.Na de ondertekening van de overeenkomst maakt de POD Maatschappelijke Integratie een voorschot van 50 % van de toelage over aan de clusterpromotor. De betaling van het voorschot gebeurt automatisch na vastlegging, een schuldvordering is niet vereist.

De overige 50 % van de toelage wordt overgemaakt na controle en slechts na goedkeuring van de ingave het inhoudelijke verslag en de financiële rapportage, met betrekking tot het gevoerde beleid van sociale activering, binnen de applicatie `uniek jaarrapport' van de POD Maatschappelijke Integratie.

Deze bewijsstukken dienen uiterlijk op 28 februari 2016 in het bezit te zijn van de administratie.

Art. 5.De toelage wordt besteed aan de werking- en personeelskosten van de clusters.

Art. 6.De clusters die een toelage ontvangen worden opgesomd in de lijst die als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Wanneer het aantal van deze clusters lager is dan 20 kan de Minister deze lijst aanvullen.

Art. 7.De POD Maatschappelijke Integratie, staat in voor de administratieve behandeling van de dossiers.

Art. 8.De minister bevoegd voor Maatschappelijke Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

Bijlage bij het koninklijk besluit van 27 maart 2015 Lijst van Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn die deelnemen aan het "Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s" voor het jaar 2015.

De O.C.M.W..'s waarvan de namen vetgedrukt staan, ondertekenen de overeenkomst namens de cluster.

In de provincie Antwerpen : 1. Mol - Balen - Dessel - Retie 2.Herentals - Grobbendonk - Herenthout - Kasterlee - Lille - Olen - Vorselaar In de provincie Oost-Vlaanderen : 1. Eeklo - Sint-Laureins - Kaprijke - Maldegem - Assenede 2.Wetteren - Wichelen - Laarne In de provincie West-Vlaanderen : 1. Roeselare - Moorslede - Lichtervelde - Hooglede - Pittem - Staden - Ardooie - Meulebeke - Koekelare - Oostrozebeke - Wingene 2.Diksmuide - Houthulst - Kortemark - Poperinge - Lo-Reringe - Vleteren - Alveringem - Langemarkt-Poelkapelle In de provincie Limburg : 1. Borgloon - Kortessem - Alken - Nieuwerkerken - Gingelom - Heers 2.Herk-de-Stad - Lummen - Halen In de provincie Vlaams-Brabant 1. Haacht - Keerbergen - Tremelo 2.Tielt-Winge - Bekkevoort - Kortenaken - Boutersem - Linter - Bierbeek In de provincie Henegouwen : - Quiévrain - Hensies - Honnelles In de provincie Waals-Brabant : 1. Grez-Doiceau - Walhain - Chastre - Incourt 2.Braine-le-Château - Ittre - Rebecq 3. Perwez - Hélecine - Villers-la-Ville - Ramilles In de provincie Luxemburg : 1.Houffalize - Bertogne - Gouvy - Vielsalm - Durbuy - Erezee - Hotton - La Roche-en-Ardenne - Rendeux In de provincie Luik : 1. Welkenraedt - Aubel - Thimister-Clermont - Plombières 2.Villers-le-Bouillet - Ferrières - Tinlot 3. Remicourt - Crisnée - Fexhe-le-Haut-Clocher In de Duitstalige gemeenschap : 1.Bütgenbach - Lontzen - Burg-Reuland - Sankt-Vith - Büllingen - Raeren - Amel Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, K.M.O.'s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, W. BORSUS

^