Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 maart 2001
gepubliceerd op 12 mei 2001

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 januari 2001 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatie cursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2001000318
pub.
12/05/2001
prom.
27/03/2001
ELI
eli/besluit/2001/03/27/2001000318/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAART 2001. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 januari 2001 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatie cursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 januari 2001 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 23 januari 2001 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van sommige graden van de gemeentepolitie toe te kennen.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

MINISTERIUM DES INNERN 23. JANUAR 2001 - Ministerieller Erlass zur Festlegung der für die Zuteilung bestimmter Gehaltstabellen an Inhaber bestimmter Dienstgrade bei der Gemeindepolizei anerkannten Fortbildungs-, Anpassungsfortbildungs- oder Spezialisierungslehrgänge Der Minister des Innern, Aufgrund des neuen Gemeindegesetzes, insbesondere des Artikels 189; Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 3. März 1995 zur Festlegung der Bedingungen in Bezug auf das Dienstalter, die zusätzliche Ausbildung und die günstige Stellungnahme des Korpschefs im Hinblick auf die Zuteilung bestimmter Gehaltstabellen an Inhaber bestimmter Dienstgrade bei der Gemeindepolizei;

Aufgrund des Protokolls Nr. 30/1 des Verhandlungsausschusses für die Polizeidienste vom 30. November 2000 Erlässt: Einziger Artikel - Die Diplome, Brevets und Zeugnisse, die für die Zuteilung bestimmter Gehaltstabellen in Anwendung des Königlichen Erlasses vom 3. März 1995 zur Festlegung der Bedingungen in Bezug auf das Dienstalter, die zusätzliche Ausbildung und die günstige Stellungnahme des Korpschefs im Hinblick auf die Zuteilung bestimmter Gehaltstabellen an Inhaber bestimmter Dienstgrade bei der Gemeindepolizei anerkannt werden, sind in der dem vorliegenden Erlass beigefügten Liste aufgeführt.

Brüssel, den 23. Januar 2001 A. DUQUESNE

Anlage Liste der Fortbildungs-, Anpassungsfortbildungs- oder Spezialisierungslehrgänge nach organisierender Einrichtung, mit Angabe des Dienstgrades, für den der Lehrgang anerkannt ist (1) Politieopleidingscentrum van de stad Antwerpen (Polizeiausbildungszentrum der Stadt Antwerpen) [Liste in niederländischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6272 und 6273] Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - Brussel (Regionale und Interkommunale Polizeischule - Brüssel) [Liste in niederländischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6274 und 6275] Ecole régionale et intercommunale de police - Bruxelles (Regionale und Interkommunale Polizeischule - Brüssel) [Liste in französischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6276 und 6277] Académie de police Emilien Vaes - Hainaut (Emilien-Vaes-Polizeiakademie - Hennegau) [Liste in französischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seite 6278] Centre provincial d'Entraînement et d'Instruction de la Police de la Province de Liège (Provinziales Zentrum für das Training und die Ausbildung der Polizei der Provinz Lüttich) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Limburgs Opleidingscentrum voor Politiepersoneel (Limburger Ausbildungszentrum für das Polizeipersonal) [Liste in niederländischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6279 bis 6281] Centre provincial de formation pour policiers ruraux et gardes champêtres - Luxembourg (Provinziales Ausbildungszentrum für ländliche Polizisten und Feldhüter - Luxemburg) [Liste in französischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seite 6281] Centre d'Instruction pour policiers communaux et gardes champêtres - Namur (Ausbildungszentrum für Gemeindepolizisten und Feldhüter - Namur) [Liste in französischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seite 6281] Oostvlaamse Politieacademie (Ostflämische Polizeiakademie) [Liste in niederländischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6281 bis 6285] Trainings- en opleidingscentrum voor politiepersoneel van de Provincie Vlaams-Brabant (Trainings- und Ausbildungszentrum für das Polizeipersonal der Provinz Flämisch-Brabant) [Liste in niederländischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seite 6285] Westvlaamse Politieschool (Westflämische Polizeischule) [Liste in niederländischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6285 bis 6288] Ministerium des Innern - Allgemeine Polizei des Königreichs [Liste in niederländischer und französischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seite 6289] Ministerium des Innern - Landesinstitut für Kriminalistik und Kriminologie - Schule für Kriminologie und Kriminalistik [Liste in niederländischer beziehungsweise französischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6289 und 6290] Verschiedenes [Liste in niederländischer beziehungsweise französischer Sprache veröffentlicht im Belgischen Staatsblatt vom 28. Februar 2001, Seiten 6290 und 6291] Brüssel, den 23. Januar 2001 A. DUQUESNE

Bemerkungen (1) Der Lehrgang ist anerkannt (+) oder nicht anerkannt (-) für Inhaber des Dienstgrades: 1.eines Polizeihilfsbediensteten, 2. eines Polizeibediensteten oder Feldhüters, 3.eines beigeordneten Polizeikommissars der Gemeinden von mindestens Klasse 17.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 maart 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^