Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 november 2023
gepubliceerd op 01 december 2023

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Kunstwerkcommissie

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2023205844
pub.
01/12/2023
prom.
26/11/2023
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2023. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Kunstwerkcommissie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op de wet van 16 december 2022Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/12/2022 pub. 27/12/2022 numac 2022206777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot verhoging van het RSZ-plafond in artikel 17quater van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type wet prom. 16/12/2022 pub. 10/02/2023 numac 2023040548 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman type wet prom. 16/12/2022 pub. 23/12/2022 numac 2022034818 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2023 sluiten tot oprichting van de Kunstwerkcommissie en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 maart 2023Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/03/2023 pub. 24/03/2023 numac 2023200901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers sluiten betreffende de werking van de Kunstwerkcommissie, de criteria en de procedure voor de erkenning van de kunstenfederaties en tot verbetering van de sociale bescherming van kunstwerkers;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 2023Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/06/2023 pub. 30/06/2023 numac 2023202951 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit betreffende de modaliteiten voor het zoeken en benoemen van de leden en de voorzitter van de Kunstwerkcommissie sluiten betreffende de modaliteiten voor het zoeken en benoemen van de leden en de voorzitter van de Kunstwerkcommissie;

Op de voordracht van de Minister van Werk, de Minister van Zelfstandigen en de Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Luc Gulinck wordt benoemd als voorzitter van de Kunstwerkcommissie.

Art. 2.Marine Wilmet wordt benoemd als plaatsvervangende van Luc Gulinck.

Art. 3.De volgende personen worden benoemd als kunstwerkdeskundige in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Wouter Van Loo als effectief lid; - Anyuta Wiazemsky Snauwaert als plaatsvervangende van Wouter Van Loo; - Carlo Van Baelen als effectief lid; - Dirk Thys als plaatsvervangende van Carlo Van Baelen; - Catharine Reist - van Gelder als effectief lid; - Servaas Le Compte als plaatsvervangende van Catharine Reist - van Gelder; - Darya Gantura als effectief lid; - Joke Liberge als plaatsvervangende van Darya Gantura; - Pieter Schuermans als effectief lid; - Louis Kubben als plaatsvervangende van Pieter Schuermans; - Roel Proesmans als effectief lid; - Wietse Meys als plaatsvervangende van Roel Proesmans; - Amina Iddrisu als effectief lid; - Nico Boon als plaatsvervangende van Amina Iddrisu; - Louis Junior Akwety als effectief lid; - Johan Van Assche als plaatsvervangende van Louis Junior Akwety; - Chris Van Goethem als effectief lid; - Lies De Backere als plaatsvervangende van Chris van Goethem.

Art. 4.De volgende personen worden benoemd als kunstwerkdeskundige in de afdeling van de Franse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Ekaterina Vasilyeva als effectief lid; - Jérôme Decock als plaatsvervangende van Ekaterina Vasilyeva; - Frédéric Young als effectief lid; - Fabienne Maggiulli-Blanchut als plaatsvervangende van Frédéric Young; - Lison Ferné als effectief lid; - Hieu Nguyen als plaatsvervangende van Lison Ferné; - Charles Habib als effectief lid; - Ely Chevillot als plaatsvervangende van Charles Habib; - Fabian Hidalgo Ruiz als effectief lid; - Michel Vrydag als plaatsvervangende van Fabian Hidalgo Ruiz; - Daphnée Beaulieux als effectief lid; - Michael De Clercq als plaatsvervangende van Daphnée Beaulieux; - Sifiane El Asad als effectief lid; - Mathilde Laroque als plaatsvervangende van Sifiane El Asad; - Isabelle Jans als effectief lid; - Rebeca Fernandez Lopez als plaatsvervangende van Isabelle Jans; - Nathalie Borlée als effectief lid; - Stéphane Arcas als plaatsvervangende van Nathalie Borlée.

Art. 5.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Evert Sterckx als effectief lid; - Mathias Naudts als plaatsvervangende van Evert Sterckx.

Art. 6.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor sociale zekerheid in de afdeling van de Franse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Pierre Delchevalerie als effectief lid; - Pascal Kesteman als plaatsvervangende van Pierre Delchevalerie.

Art. 7.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Evelien Vander Cruyssen als effectief lid; - Katrien Anthonissen als plaatsvervangende van Evelien Vander Cruyssen.

Art. 8.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen in de afdeling van de Franse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Stéphane Schutz als effectief lid; - Christelle Bukasa-Nsenga als plaatsvervangende van Stéphane Schutz.

Art. 9.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Thibaut Van Eyck als effectief lid; - Charlotte Verlinden als plaatsvervangende van Thibaut Van Eyck.

Art. 10.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening in de afdeling van de Franse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Elena Vachaudez als effectief lid; - Diane Ernotte als plaatsvervangende van Elena Vachaudez.

Art. 11.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de interprofessionele vakverenigingen in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Inge Hermans als effectief lid; - Tristan Faes als plaatsvervangende van Inge Hermans; - Tijs Hostyn als effectief lid; - Nathalie Diesbecq als plaatsvervangende van Tijs Hostyn; - Niels Vandewiele als effectief lid; - Farah Cirpi als plaatsvervangende van Niels Vandewiele.

Art. 12.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de interprofessionele vakverenigingen in de afdeling van de Franse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Rudy Pirquet als effectief lid; - Thomas Gonzalez als plaatsvervangende van Rudy Pirquet; - Marc Scius als effectief lid; - Vinciane Convens als plaatsvervangende van Marc Scius; - Jean-Francois Lambillon als effectief lid; - Dominik Roland als plaatsvervangende van Jean-Francois Lambillon.

Art. 13.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Yasmine Holail Mohamed als effectief lid; - Sophie Van Laere als plaatsvervangende van Yasmine Holail Mohamed; - Kristel Vancorenland als effectief lid; - Niek Verlinden als plaatsvervangende van Kristel Vancorenland; - Kristien Musch als effectief lid; - Wouter Croenen als plaatsvervangende van Kristien Musch.

Art. 14.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de werkgevers- en zelfstandigenorganisaties in de afdeling van de Franse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Lolita Becker als effectief lid; - Eric Galand als plaatsvervangende van Lolita Becker; - Françoise Havelange als effectief lid; - Laurent Fack als plaatsvervangende van Françoise Havelange; - Lou-Anne Auquier als effectief lid; - Mehmet Saygin als plaatsvervangende van Lou-Anne Auquier.

Art. 15.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Vlaamse Gemeenschap in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Carlos Boerjan als effectief lid; - Pauwel De Bleser als plaatsvervangende van Carlos Boerjan.

Art. 16.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Franse Gemeenschap in de afdeling van de Franse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Jean-Gilles Lowies als effectief lid; - Ivo Ghizzardi als plaatsvervangende van Jean-Gilles Lowies.

Art. 17.De volgende personen worden benoemd als vertegenwoordiger van de Duitstalige Gemeenschap in de afdeling van de Nederlandse taalrol van de Kunstwerkcommissie: - Yorick Pommée als effectief lid; - Jörg Vomberg als plaatsvervangende van Yorick Pommée.

Art. 18.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Art. 19.De minister bevoegd voor Werk, de minister bevoegd voor het sociaal statuut der Zelfstandigen en de minister bevoegd voor Sociale Zaken zijn belast, ieder wat hem betreft, met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 november 2023.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE De Minister van Zelfstandigen, D. CLARINVAL De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^