Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 september 2018
gepubliceerd op 12 december 2019

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering. - Duitse vertaling

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015587
pub.
12/12/2019
prom.
25/09/2018
ELI
eli/besluit/2018/09/25/2019015587/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


25 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 23/03/2016 numac 2016000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de internering van personen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen sluiten betreffende de internering. - Duitse vertaling


De hierna volgende tekst is de Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 25 september 2018 tot uitvoering van artikel 5, § 3, van de wet van 5 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/2014 pub. 23/03/2016 numac 2016000187 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de internering van personen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de internering van personen sluiten betreffende de internering (Belgisch Staatsblad van 12 oktober 2018).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

^