Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 februari 2008
gepubliceerd op 03 maart 2016

Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2016000111
pub.
03/03/2016
prom.
25/02/2008
ELI
eli/besluit/2008/02/25/2016000111/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID


25 FEBRUARI 2008. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen (Belgisch Staatsblad van 7 april 2008), zoals het achtereenvolgens werd gewijzigd bij : - het koninklijk besluit van 12 juni 2012 houdende diverse wijzigingen betreffende de statuten van de federale wetenschappelijke instellingen (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2012, err. van 24 juli 2012); - het koninklijk besluit van 13 mei 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/05/2015 pub. 05/06/2015 numac 2015021027 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen en van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen sluiten tot wijziging van de koninklijke besluiten van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen en van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen (Belgisch Staatsblad van 5 juni 2015).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

^