Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2011
gepubliceerd op 11 april 2011

Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2011201727
pub.
11/04/2011
prom.
23/03/2011
ELI
eli/besluit/2011/03/23/2011201727/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2011 van het bedrag voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging in uitvoering van artikel 67bis van de wet van 2 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de programma wet van 2 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten, inzonderheid op artikel 67bis, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003 en gewijzigd door de wetten van 27 december 2004, 23 december 2005, 20 juli 2006, 27 december 2006 en 8 juni 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 3 maart 2011;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het bedrag, bedoeld in artikel 67bis, van de programma wet van 2 januari 2001Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 bron ministerie van financien Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen sluiten, bestemd voor de alternatieve financiering van de verplichte verzekering van de geneeskundige verzorging, bedraagt 1.756.985 duizend EUR voor het jaar 2011.

Art. 2.Het bedrag bedoeld in artikel 1 wordt toegewezen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 maart 2011.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken, Mevr. L. ONKELINX

^