Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 22 oktober 2017
gepubliceerd op 16 november 2017

Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken

bron
hulpkas voor ziekte-en invaliditeitsverzekering
numac
2017031457
pub.
16/11/2017
prom.
22/10/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

HULPKAS VOOR ZIEKTE-EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Openbare instelling van de sociale zekerheid


22 OKTOBER 2017. - Koninklijk besluit houdende verlening van het burgerlijk ereteken


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 21 juli 1867 houdende instelling van het burgerlijk ereteken;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1885 waarbij het koninklijk besluit van 21 juli 1867 houdende instelling van het burgerlijk ereteken toepasselijk wordt gemaakt op de burgerlijke Rijksbedieningen;

Op voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het Burgerlijk Kruis 2e klasse voor 35 jaar dienst wordt verleend aan de volgende ambtenaren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met ranginneming op 8 april 2017: -Mevr. EVERAERTS Micheline, administratief assistent

Art. 2.De Burgerlijke Medaille 1e klasse voor 25 jaar dienst wordt verleend aan de volgende ambtenaren bij de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, met ranginneming op 8 april 2017: - De heer DE BOECK Gunther, adviseur - Mevr. ADAM Isabelle, administratief deskundige - De heer DEBUSSCHERE Ludo, administratief assistent - Mevr. DEHAN Karine, administratief assistent - Mevr. THYSEN Yolande, administratief assistent - Mevr. DELCLEF Betty, administratief assistent - De heer DE BORGHER Gilbert, technisch medewerker met ranginneming op 15 november 2017: - De heer VAN SCHELVERGEM Marc, adviseur - De heer VAN VYAENE Steven, administratief assistent

Art. 3.De Minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 oktober 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, M. DE BLOCK

^