Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 24 april 2023

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****, aangaande de elektronische communicatie van ****. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2023041460
pub.
24/04/2023
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2009 numac 2009000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****, aangaande de elektronische communicatie van ****. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van het koninklijk besluit van 21 november 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2006 pub. 02/02/2009 numac 2009000034 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. - Duitse vertaling sluiten houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****, aangaande de elektronische communicatie van **** (Belgisch Staatsblad van 30 november 2021).

Deze vertaling is opgemaakt door de Centrale dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 21. NOVEMBER 2021 - **** **** **** **** des **** **** **** 21.**** 2006 **** **** des **** **** **** **** **** **** **** der **** **** **** **** ****, **** der ****, **** **** **** ****, **** ****! **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** der Artikel 39/68, 39/57-1 **** 39/58;

**** des **** **** 30. Juli 2021 **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** der **** **** **** **** **** der **** des **** rein **** **** **** **** **** **** ****;

**** des **** **** **** 21. **** 2006 **** **** des **** **** **** **** **** ****, **** **** das **** **** 26. April 2017 **** die **** **** **** 24.

**** 2011 **** 16. **** 2011;

**** der **** ****. 174/2019 der **** **** 8.

November 2019;

**** der **** des **** **** 29. **** 2019;

**** des **** des Ministers des **** **** 31.

Juli 2019;

**** des **** des **** ****. 66.857/4 **** 20. **** 2020, **** in **** **** **** 84 § 1 **** 1 ****. 2 der **** **** **** den ****;

**** der **** **** **** **** ****, die **** den **** 6 **** 7 des **** **** 15. **** 2013 **** **** **** **** in **** **** **** **** worden ****;

**** **** des **** **** **** **** **** **** der **** des **** **** **** der **** der Minister, die **** **** **** **** ****, **** **** **** **** **** ****: Artikel 1 - Artikel 3 des **** **** **** 21. **** 2006 **** **** des **** **** **** **** **** ****, **** **** **** den **** **** **** 24. **** 2011, **** wie **** ****: 1. **** 1 **** wie **** ****: " § 1 - **** **** **** **** **** alle **** per **** **** **** das **** der **** ****, wie in den **** 2 bis 5 des **** **** **** 16.Juni 2016 **** **** der **** **** **** **** 32ter des **** ****.

**** **** **** **** 1 **** die **** **** in den in den **** 39/82, 39/84 **** 39/85 des **** **** 15. **** 1980 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** wie **** ****: 1. **** das **** der ****, wie in den **** 2 bis 5 des **** **** **** 16.Juni 2016 **** **** der **** **** **** **** 32ter des **** ****, 2. **** **** die **** per **** **** **** **** **** **** **** ****, **** **** **** **** die **** **** die **** **** sein ****. **** **** den in **** 1 **** **** **** die **** **** der **** die **** **** **** **** **** **** **** per **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** lassen.

**** **** in Artikel 39/69 § 2 des **** **** 15. **** 1980 **** **** **** der **** der **** **** des ****, **** **** der **** **** ****, **** sein **** den **** **** **** **** **** das **** der ****, wie in den **** 2 bis 5 des **** **** **** 16. Juni 2016 **** **** der **** **** **** **** 32ter des **** ****, **** der **** per **** **** **** ****." 2. **** 2 **** **** **** **** wieder ****: " § 2 - **** **** **** das **** der ****, wie in den **** 2 bis 5 des **** **** **** 16.Juni 2016 **** **** der **** **** **** **** 32ter des **** ****, werden die **** **** **** *Portable Document **** **** (.****/****)` **** **** **** ***** **** (.****)` ****." 3. **** 3 **** ****. Art. 2 - **** **** **** ****, **** **** **** das **** **** 26. April 2017, **** ein Artikel 3bis **** **** **** ****: "Art. 3bis - Der **** **** **** in Artikel 39/57-1 des **** **** 15. **** 1980 **** ****, ****, **** **** **** **** das **** der ****, wie in den **** 2 bis 5 des **** **** **** 16.

Juni 2016 **** **** der **** **** **** **** 32ter des **** ****, ****." Art. 3 - Artikel 6 **** **** **** **** wie **** ****: 1. **** **** 1 werden die **** "39/76 § 1 **** 5 **** 6" **** die **** "39/76 § 1" **** **** werden die **** ", **** **** des **** ****, **** **** **** **** werden müssen" ****.2. Artikel 6 **** **** **** **** **** **** **** ****: "****, die **** das **** der ****, wie in den **** 2 bis 5 des **** **** **** 16. Juni 2016 **** **** der **** **** **** **** 32ter des **** ****, **** werden, müssen **** **** **** werden." Art. 4 - **** **** **** des **** **** **** der **** des **** **** **** **** **** **** in ****: 1. Artikel 1 ****.1, 2 **** 3 des **** **** 30. Juli 2021 **** **** des **** **** 15. **** 1980 **** die ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** der **** **** **** **** **** der **** des **** rein **** **** **** **** **** **** ****, 2. **** ****. Der Minister, der **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, **** das **** **** ein **** als das in **** 1 **** **** ****.

Art. 5 - Der Minister, der **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** ****, **** **** der **** des **** **** ****.

**** **** ****, den 21. November 2021 **** **** **** wegen: **** **** des **** ****. **** **** **** **** **** **** **** S. ****

^