Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 december 2006
gepubliceerd op 02 februari 2009

Koninklijk besluit houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2009000034
pub.
02/02/2009
prom.
21/12/2006
ELI
eli/besluit/2006/12/21/2009000034/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

^