Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 september 2009
gepubliceerd op 03 november 2009

Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 19 mei 2009 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 (1)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2009204013
pub.
03/11/2009
prom.
20/09/2009
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBER 2009. - Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 19 mei 2009 van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324) betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de feestdagen, de artikelen 6 en 7;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel tot algemeen verbindend verklaring van zijn beslissing betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Wordt algemeen verbindend verklaard, de in bijlage overgenomen beslissing van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel betreffende de vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010.

Art. 2.De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 20 september 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Mevr. J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 4 januari 1974Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de feestdagen Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974. Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel Beslissing van 19 mei 2009 Vervanging van de feestdagen van 1 mei 2010 en 25 december 2010 Enig artikel. Voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel ressorteren, wordt de feestdag van 1 mei 2010, die samenvalt met een zaterdag die een gewone inactiviteitsdag is, vervangen door vrijdag 14 mei 2010, en de feestdag van 25 december 2010, die samenvalt met een zaterdag die een gewone inactiviteitsdag is, vervangen door vrijdag 12 november 2010.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 20 september 2009.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en Asielbeleid, Mevr. J. MILQUET

^