Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 20 oktober 2016
gepubliceerd op 08 november 2016

Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Stade Des Camomilles inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2016000696
pub.
08/11/2016
prom.
20/10/2016
ELI
eli/besluit/2016/10/20/2016000696/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 OKTOBER 2016. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion Stade Des Camomilles inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling sluiten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016 en bij wet van 21 juli 2016, inzonderheid gelet op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "perimeter", de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden type wet prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, laatst gewijzigd bij wet van 3 juni 2018. - Duitse vertaling sluiten betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016 en bij wet van 21 juli 2016, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2.Voor het stadion Stade Des Camomilles, gelegen Rue de l'Ordre, 1 te 7864 Deux-Acren, wordt de perimeter afgebakend door : vanaf de kruising met de chaussée de Grammont en la rue de la Station, de rue de la Station tot aan de kruising met de rue des Ames, de rue des Ames tot aan de kruising met de chemin d'Acren in Grammont, de chemin d'Acren in Grammont tot aan de kruising met de rue Culant, de rue Culant tot aan de kruising met de rue Duval, de rue Duval tot aan de kruising met de rue Botrieux, de rue Botrieux tot aan de kruising met de Grand'Rue d'Acren, de Grand'Rue d'Acren tot aan de kruising met de rue du Pont, de rue du Pont tot aan de kruising met de rue d'en Bas, de rue d'en Bas tot aan de kruising met de rue Glacenée, de rue Glacenée tot aan de kruising met de Chevauchoire de Viane, de Chevauchoire de Viane tot aan de kruising met de route Industrielle, de route Industrielle, tot aan de kruising met de chaussée de Grammont, de chaussée de Grammont tot aan de kruising met de rue de la Station.

Alle kruispunten van de bovenvermelde perimeter met andere openbare en private wegen zijn begrepen in deze perimeter.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 20 oktober 2016.

FILIP Van Koningswege : De Vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON

^