Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 juni 2007
gepubliceerd op 18 september 2020

Koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2020031326
pub.
18/09/2020
prom.
19/06/2007
ELI
eli/besluit/2007/06/19/2020031326/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


19 JUNI 2007. - Koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen. - Officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie


De hierna volgende tekst is de officieuze coördinatie in het Duits van de federale versie van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 29 juni 2007), zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 juli 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen (Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2019).

Deze officieuze coördinatie in het Duits is opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling in Malmedy.

^