Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 26 oktober 2002

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022862
pub.
26/10/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2002022862/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 25 januari 1999, 24 december 1999, 10 augustus 2001 en 22 augustus 2002 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op de artikelen 35, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998, 24 maart 1998, 18 januari 1999, 28 februari 1999, 6 november 1999, 8 november 1999, 13 juli 2001, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001, 15 oktober 2001, 21 januari 2002 en 22 januari 2002, en 35bis , ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 20 maart 2001, 10 augustus 2001, 15 oktober 2001, 15 januari 2002 en 22 januari 2002;

Gelet op de voorstellen van de Technische Raad voor Implantaten van 10 juli 2001;

Gelet op de beslissing van de Overeenkomstencommissie verstrekkers van implantaten-verzekeringsinstellingen van 10 juli 2001;

Overwegende dat artikel 27, vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voorziet dat het advies van de Dienst voor geneeskundige controle wordt geacht te zijn gegeven indien het niet geformuleerd is binnen de voorziene termijn van vijf dagen en dat dit hier het geval is;

Gelet op de adviezen van de Commissie voor begrotingscontrole van 12 september 2001 en 26 juni 2002;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 10 september 2001 en 8 juli 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 30 juli 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 6 september 2002;

Gelet op advies 34.145/1 van de Raad van State, gegeven op 26 september 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 35, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998, 24 maart 1998, 18 januari 1999, 28 februari 1999, 6 november 1999, 8 november 1999, 13 juli 2001, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001, 15 oktober 2001, 21 januari 2002 en 22 januari 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° § 16 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 16.De bepalingen betreffende de volgende verstrekkingen zijn van toepassing : A. Orthopedie en traumatologie : - Categorie 2 : Heup : 688516 - 688520, 688531 - 688542, 688553 - 688564, 688575 - 688586, 688590 - 688601, 688612 - 688623, 688634 - 688645, 688656 - 688660, 688671 - 688682, 688693 - 688704, 688715 - 688726, 688730 - 688741, 688752 - 688763, 688774 - 688785, 688796 - 688800, 688811 - 688822, 688833 - 688844, 688855 - 688866, 688870 - 688881, 688892 - 688903, 688914 - 688925, 688936 - 688940, 688951 - 688962, 688973 - 688984, 689415 - 689426, 689430 - 689441 - Categorie 3 : Toebehoren voor heupprothese : 688995 - 689006, 689010 - 689021, 689032 - 689043, 689452 - 689463 Cement 689054 - 689065 - Categorie 4 : Gewrichtsprothesen : 682651 - 682662 B. Oftalmologie : - Categorie 2 : Intra-oculaire lenzen : 682754 - 682765, 682776 - 682780 C. Neurochirurgie : - Categorie 1 : Programmeerbare elektronische pomp : 683071 - 683082, 683152 - 683163 Neurostimulator en toebehoren : 683093 - 683104, 683115 - 683126, 683130 - 683141 - Categorie 2 : Synthetisch weefsel : 683410 - 683421 D. Otorinolaryngologie : - Categorie 1 : Cochleair implantaat : 683690 - 683701, 683712 - 683723 - Categorie 2 : Spraakprothese : 685554 - 685565, 685591 - 685602 - Categorie 3 : Toebehoren voor spraakprothese : 685613 - 685624, 685635 - 685646 Verankeringssystemen voor BAHA : 685952 - 685963, 685974 - 685985 Contactpunten voor epithesen : 685451 - 685462, 685473 - 685484, 685495 - 685506 E. Urologie en nefrologie : - Categorie 1 : Blaasstimulator : 684154 - 684165 - Categorie 3 : Hulpmiddel ter behandeling van stress-incontinentie : 684235 - 684246 G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : - Categorie 1 : Hartstimulator : 684530 - 684541 - Categorie 2 : Hartklep : 684736 - 684740 Coronaire stents : 685694 - 685705 Elektroden voor hartstimulator : 685731 - 685742, 685753 - 685764, 685775 - 685786, 685790 - 685801 H. Bloedvatenheelkunde : - Categorie 2 : Materialen gebruikt voor het sluiten van de ductus arteriosus persistens en voor het sluiten van de interatriale communicatie : 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926, 685930 - 685941 Endovasculaire filter van vena cava : 685252 - 685263 Stent(s) en dilatatiemateriaal : 685296 - 685300, 685311 - 685322 » 2° § 17 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 17.De veiligheidsgrens bedoeld in § 4, 2° en 3°, wordt vastgesteld op : - 0 % voor de verstrekkingen : A. Orthopedie en traumatologie : Heup : 688715 - 688726 en 688730 - 688741;

C. Neurochirurgie : Synthetisch weefsel : 683410 - 683421 D. Otorinolaryngologie : Spraakprothese : 685554 - 685565 Toebehoren voor spraakprothese : 685613 - 685624, 685635 - 685646;

Verankeringssystemen voor BAHA : 685952 - 685963 en 685974 - 685985 Contactpunten voor epithesen : 685451 - 685462, 685473 - 685484 en 685495 - 685506 G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : Elektroden voor hartstimulator : 685731 - 685742, 685753 - 685764, 685775 - 685786, 685790 - 685801 Coronaire stents : 685694 - 685705 H. Bloedvatenheelkunde Materialen gebruikt voor het sluiten van de ductus arteriosus persistens en voor het sluiten van de interatriale communicatie : 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926, 685930 - 685941 Endovasculaire filter van vena cava : 685252 - 685263 Stent(s) en dilatatiemateriaal : 685296 - 685300, 685311 - 685322 - 10 % voor de verstrekkingen : A. Orthopedie en traumatologie : Heup : 688516 - 688520, 688531 - 688542, 688575 - 688586, 688590 - 688601, 688693 - 688704, 688752 - 688763, 688774 - 688785, 688796 - 688800, 688855 - 688866, 688870 - 688881 Toebehoren voor heupprothese : 688995 - 689006, 689032 - 689043 Cement : 689054 -689065 - 15 % voor de verstrekkingen : A. Orthopedie en traumatologie : Heup : 688634 - 688645 E. Urologie en nefrologie : Hulpmiddel ter behandeling van stress-incontinentie : 684235 - 684246 - 20 % voor de verstrekkingen : A. Orthopedie en traumatologie : Heup : 688656 - 688660, 688811 - 688822, 688833 - 688844 Toebehoren voor heupprothese : 689010 - 689021, 689452-689463 - 30 % voor de verstrekkingen : A. Orthopedie en traumatologie : Heup : 688553 - 688564, 688612 - 688623, 688671 - 688682, 688892 - 688903 - 36 % voor de verstrekkingen : D. Otorinolaryngologie : Spraakprothese : 685591 - 685602 - 50 % voor de verstrekkingen : A. Orthopedie en traumatologie : Heup : 688914 - 688925 - 54 % voor de verstrekkingen : B. Oftalmologie : Intra-oculaire lenzen : 682754 - 682765 - 110 % voor de verstrekkingen : A. Orthopedie en traumatologie : Heup : 688936 - 688940, 688951 - 688962, 688973 - 688984, 689415 - 689426 en 689430 - 689441 - 113 % voor de verstrekkingen : B. Oftalmologie : Intra-oculaire lenzen : 682776 - 682780 » 3° § 18 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 18.a) Voor de volgende verstrekkingen moet de tegemoetkoming als een forfait worden beschouwd : D. Otorinolaryngologie : Toebehoren voor spraakprothese : 685613 - 685624, 685635 - 685646 Verankeringssystemen voor BAHA : 685952 - 685963, 685974 - 685985 Contactpunten voor epithesen : 685451 - 685462, 685473 - 685484 en 685495 - 685506 G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : Elektroden voor hartstimulator : 685731 - 685742, 685753 - 685764, 685775 - 685786, 685790 - 685801 Coronaire stents : 685694 - 685705 H. Bloedvatenheelkunde : Materialen gebruikt voor het sluiten van de ductus arteriosus persistens en voor het sluiten van de interatriale communicatie : 685871 - 685882, 685893 - 685904, 685915 - 685926, 685930 - 685941 Endovasculaire filter van vena cava : 685252 - 685263 Stent(s) en dilatatiemateriaal : 685296 - 685300, 685311 - 685322 b) Een lijst, zoals bepaald in § 3, III., 1, d), wordt voorzien voor de volgende verstrekkingen : G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : Coronaire stents : 685694 - 685705 »

Art. 2.In artikel 35bis van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 november 1999 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 9 juli 2000, 20 maart 2001, 10 augustus 2001, 15 oktober 2001, 15 januari 2002 en 22 januari 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° In § 1, opschrift « I.Gynecologie, plastische en reconstructieve heelkunde », worden na de verstrekking 689356 - 689360 het volgende opschrift en verstrekking ingevoegd : « Categorie 2 688472 Geheel van materiaal aangewend ter gelegenheid van de verstrekking 355670-355681, bij een directionele vacuümgeassisteerde biopsie van de borstklier, uitgevoerd onder begeleiding van echografie, stereotactische mammografie of magnetische resonantie . . . . . U 240 » 2° § 5 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 5.Voor de volgende verstrekkingen moet de tegemoetkoming als een forfaitair bedrag worden beschouwd : B. Oftalmologie : - Categorie 2 : Visco-elastische producten : 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 - 682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 - 682500 en 682511 - 682522 E. Urologie en nefrologie : - Categorie 1 : Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 689113 - 689124 Endoscopisch materiaal : 689135 - 689146 F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringstelsel : - Categorie 1 : Materiaal voor viscerosynthese : 686512 - 686523, 686534 - 686545, 686556 - 686560, 686571 - 686582, 686593 - 686604, 686615 - 686626, 686630 - 686641, 686652 - 686663, 686674 - 686685, 686696 - 686700, 686711 - 686722, 689150 - 689161 Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 687013 - 687024, 687035 - 687046, 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444, 689172 - 689183, 689194 - 689205, 689216 - 689220, 689231 - 689242, 689253 - 689264 Endoscopisch materiaal : 687212 - 687223, 689275 - 689286 G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : - Categorie 1 : Materiaal voor viscerosynthese : 684670 - 684681, 684692 - 684703 Endoscopisch materiaal : 689290 - 689301, 689312 - 689323 - Categorie 2 : 687455 - 687466 H. Bloedvatenheelkunde - Categorie 2 : Dilatatiekatheters : 688052 - 688063, 688074 - 688085, 688111 - 688122, 688133 - 688144, 688155 - 688166, 688170 - 688181, 688214 - 688225, 688236 - 688240.

I. Gynecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : - Categorie 1 : Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 688413 - 688424, 688435 - 688446 Endoscopisch materiaal : 688450 - 688461, 689334 - 689345, 689356 - 689360 » 3° § 6 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 6.De veiligheidsgrens bedoeld in § 4, 1, wordt vastgesteld op : - 0 % voor de verstrekkingen : B. Oftalmologie : - Categorie 2 : Visco-elastische producten : 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 - 682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 - 682500, 682511 - 682522 E. Urologie en nefrologie : - Categorie 1 : Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 689113 - 689124 Endoscopisch materiaal : 689135 - 689146 F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringstelsel : - Categorie 1 : Materiaal voor viscerosynthese : 686512 - 686523, 686534 - 686545, 686556 - 686560, 686571 - 686582, 686593 - 686604, 686615 - 686626, 686630 - 686641, 686652 - 686663, 686674 - 686685, 686696 - 686700, 686711 - 686722, 689150 - 689161 Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 687013 - 687024, 687035 - 687046, 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444, 689172 - 689183, 689194 - 689205, 689216 - 689220, 689231 - 689242, 689253 - 689264 Endoscopisch materiaal : 687212 - 687223, 689275 - 689286, 687330 - 687341 G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : - Categorie 1 : Materiaal voor viscerosynthese : 684670 - 684681, 684692 - 684703 Endoscopisch materiaal : 689290 - 689301, 689312 - 689323 - Categorie 2 : 687455 - 687466 H. Bloedvatenheelkunde - Categorie 2 : Dilatatiekatheters : 688052 - 688063, 688074 - 688085, 688096 - 688100, 688111 - 688122, 688133 - 688144, 688155 - 688166, 688170 - 688181, 688192 - 688203, 688214 - 688225, 688236 - 688240.

I. Gynecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : - Categorie 1 : Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 688413 - 688424, 688435 - 688446 Endoscopisch materiaal : 688450 - 688461, 689334 - 689345, 689356 - 689360 - 50 % voor de verstrekkingen : I. Gynecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : - Categorie 2 : 688472 » 4° § 7 wordt vervangen door de volgende bepalingen : « § 7.De bepalingen betreffende de volgende verstrekkingen zijn van toepassing : B. Oftalmologie : - Categorie 2 : Visco-elastische producten : 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 -682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 -682500 en 682511 - 682522 E. Urologie en nefrologie : - Categorie 1 : Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 689113 - 689124 Endoscopisch materiaal : 689135 - 689146 F. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringstelsel : - Categorie 1 : Materiaal voor viscerosynthese : 686512 - 686523, 686534 - 686545, 686556 - 686560, 686571 - 686582, 686593 - 686604, 686615 - 686626, 686630 - 686641, 686652 - 686663, 686674 - 686685, 686696 - 686700, 686711 - 686722, 689150 - 689161 Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 687013 - 687024, 687035 - 687046, 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444, 689172 - 689183, 689194 - 689205, 689216 - 689220, 689231 - 689242, 689253 - 689264 Endoscopisch materiaal : 687212 - 687223, 689275 - 689286 G. Heelkunde op de thorax en cardiologie : - Categorie 1 : Materiaal voor viscerosynthese : 684670 - 684681, 684692 - 684703 Endoscopisch materiaal : 689290 - 689301, 689312 - 689323 - Categorie 2 687455 - 687466 H. Bloedvatenheelkunde - Categorie 2 : Dilatatiekatheters : 688052 - 688063, 688074 - 688085, 688096 - 688100, 688111 - 688122, 688133 - 688144, 688155 - 688166, 688170 - 688181, 688192 - 688203, 688214 - 688225, 688236 - 688240.

I. Gynecologie, plastische en reconstructieve heelkunde : - Categorie 1 : Endoscopisch en viscerosynthesemateriaal : 688413 - 688424, 688435 - 688446 Endoscopisch materiaal : 688450 - 688461, 689334 - 689345, 689356 - 689360 - Categorie 2 : 688472 » 5° Na § 12 wordt de volgende § 12bis ingevoegd : « § 12bis .Het materiaal gebruikt naar aanleiding van de verstrekking 688472 komt enkel voor vergoeding in aanmerking bij ambulante patiënten en indien gebruikt in een van de volgende indicaties : - gegroepeerde microcalcificaties; - asymmetische densiteiten; - architecturale distorties; - stellaire beelden van onduidelijke origine; - nodulaire densiteiten met een diameter kleiner dan of gelijk aan 1 cm; - solide letsels met een diameter kleiner dan of gelijk aan 1 cm; - prepectorale of subcutane letsels groter dan 1 cm; - mammografisch aangetoonde letsels met sterk vermoeden van fibroadenoom.

De indicaties, de klinische evaluatie en de resultaten van het histologisch onderzoek dienen te worden vermeld in een dossier dat steeds kan worden opgevraagd door de adviserend-geneesheer. »

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Art. 4.Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, F. VANDENBROUCKE

^