Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 oktober 2002
gepubliceerd op 26 november 2002

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2002000711
pub.
26/11/2002
prom.
18/10/2002
ELI
eli/besluit/2002/10/18/2002000711/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op artikel 76, § 1, 1°, en § 3, vervangen bij de wet van 18 juli 1990;

Gelet op het ontwerp van officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen, opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het Adjunct-arrondissementscommissariaat in Malmedy;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De bij dit besluit gevoegde tekst is de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen.

Art. 2.Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 oktober 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

Bijlage - Annexe MINISTERIUM DES INNERN 2. AUGUST 2002 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 10.April 1995 zur Festlegung des Musters des bei den Wahlen zu verwendenden Vollmachtsformulars ALBERT II., König der Belgier, Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruss! Aufgrund des Wahlgesetzbuches, insbesondere des Artikels 147bis , abgeändert durch die Gesetze vom 6. Juli 1982, 6. und 28. Juli 1987, 5. April 1995 und 7.März 2002;

Aufgrund des Gesetzes vom 12. Januar 1989 zur Regelung der Modalitäten für die Wahl des Rates der Region Brüssel-Hauptstadt, insbesondere des Artikels 16 § 2 Nr. 2, abgeändert durch die Gesetze vom 16. Juli 1993 und 5. April 1995;

Aufgrund des Gesetzes vom 23. März 1989 über die Wahl des Europäischen Parlaments, insbesondere des Artikels 30, abgeändert durch die Gesetze vom 29. April 1994 und 5. April 1995;

Aufgrund des Gesetzes vom 6. Juli 1990 zur Regelung der Modalitäten für die Wahl des Rates der Deutschsprachigen Gemeinschaft, insbesondere des Artikels 31 § 4, abgeändert durch die Gesetze vom 16.

Juli 1993 und 5. April 1995;

Aufgrund des ordentlichen Gesetzes vom 16. Juli 1993 zur Vollendung der föderalen Staatsstruktur, insbesondere des Artikels 19 § 2 Nr. 2, abgeändert durch das Gesetz vom 5. April 1995;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 10. April 1995 zur Festlegung des Musters des bei den Wahlen zu verwendenden Vollmachtsformulars;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates vom 24. Juni 2002;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern Haben Wir beschlossen und erlassen Wir: Artikel 1 - Anlage 1 zum Königlichen Erlass vom 10. April 1995 zur Festlegung des Musters des bei den Wahlen zu verwendenden Vollmachtsformulars wird durch die vorliegendem Erlass beigefügte Anlage ersetzt.

Art. 2 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Punat, den 2. August 2002 ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern A. DUQUESNE

Anlage 1 WAHLEN VOM . . . . .

WAHLVOLLMACHT Anlage: eine Bescheinigung Unterzeichnete(r), . . . . . (Name und Vornamen), geboren am . . . . . , wohnhaft in . . . . . , . . . . . (Strasse), Nr. . . . . . , Bfk . . . . . , als Wähler(in) eingetragen in der Gemeinde . . . . . , bevollmächtigt hiermit . . . . . (Name und Vornamen) (1), geboren am . . . . . , wohnhaft in . . . . . , . . . . . (Strasse), Nr . . . . . . , Bfk . . . . . , in seinem/ihrem Namen bei den Wahlen vom . . . . . zu wählen. . . . . . , den . . . . .

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) Als Bevollmächtigter kann jeder andere Wähler bestimmt werden. Jeder Bevollmächtigte darf nur über eine Vollmacht verfügen.

Gesehen, um Unserem Erlass vom 2. August 2002 beigefügt zu werden ALBERT Von Königs wegen: Der Minister des Innern A. DUQUESNE Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 18 oktober 2002.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, A. DUQUESNE

^