Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 mei 2007
gepubliceerd op 08 april 2008

Koninklijk besluit tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2008000270
pub.
08/04/2008
prom.
17/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/17/2008000270/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN****><****>
17 MEI 2007. - **** besluit tot vaststelling van de **** van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling****><****>

^