Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 17 augustus 2013
gepubliceerd op 29 augustus 2013

Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015200
pub.
29/08/2013
prom.
17/08/2013
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

17 AUGUSTUS 2013. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie sluiten houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie;

Gelet op de respectievelijke gemotiveerde adviezen van de Belgische ambassadeurs te ROME, RIYADH (eveneens geaccrediteerd te MUSCAT), LONDEN, PARIJS, PRETORIA, DUBLIN, KINSHASA, BAKU (eveneens geaccrediteerd te TBILISI) en BERN en van de gemotiveerde adviezen van de Consuls-generaal te LOS ANGELES en LUBUMBASHI, evenals deze van de bevoegde diensten van de FOD Buitenlandse zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, waaruit ook blijkt dat voldaan is aan de benoemingsvoorwaarden vermeld in artikel 2 van het vermelde koninklijk besluit van 24 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie sluiten;

Overwegende dat de uitdrukkelijke en afdoende motieven die terug te vinden zijn in voormelde gemotiveerde adviezen en die de benoeming van de hierna in artikel 1 vermelde personen verantwoorden, door Ons op integrale wijze worden onderschreven,derwijze dat Wij die motieven tot de Onze maken;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot Adviseur in Economische Diplomatie de personen waarvan de naam volgt : De heer Danny DANEELS, Directeur van COMMINT, te Vignola (Modena), Italië.

De heer Georges MIKHAEL, CEO van Nemo, Intel 8, Bic en Transenergia, te Rome, Italië.

De heer Renaud Bertrand SIMONS, CEO van GE Capital Interbanca te Brescia, Italië.

De heer Reggy VERMEULEN, Commercial Director van de Haven van Duqm (SAOC), te Muscat, Oman.

De heer Robert Cristian Philippe VAN GOETHEM, Partner-Head van Global Consumer Sector Investments, te Londen, Groot-Brittannië.

De heer Guillaume MOLHANT PROOST, Managing Director van GMP Capital Limited, te Londen, Groot-Brittannië.

De heer Frédéric Anne-Marie Gerard Louis HUFKENS, CEO van A.S. Adventure Group, te Salisbury, Groot-Brittannië.

De heer Philippe PEYRAT, Directeur kabinet van de CEO van GDF Suez, te Parijs, Frankrijk.

De heer Ernest BLOM, Voorzitter van The World Federation Diamond Bourses, te Johannesburg, Zuid-Afrika.

De heer Steven Marc Roger DE BACKER, Directeur van Africa mining & Energy projects, te Johannesburg, Zuid-Afrika.

De heer Jean-Pierre WOLFF, Onafhankelijke adviseur, wijnmaker en eigenaar van Wolff Vineyards, te San Luis Obispo, Verenigde Staten van Amerika.

Dr. John A. O'SHEA, Managing Director van Integrate Energy Systems Limited, te Dublin, Ierland.

De heer Nicholas P. KOUMARIANOS, Chairman van Soft-ex en Saadian, te Dublin, Ierland.

De heer John Hugh REYNOLDS, Chief Executive van KBC Ireland, te Dublin, Ierland.

De heer Jay HYNES, Group Director for Finance and Adminstration van Xtratherm, te Dublin, Ierland.

De heer Yves CUYPERS, Managing Director van de Banque commerciale du Congo, te Kinshasa, Democratische republiek Congo.

De heer Steven STORMS, Eigenaar van Storex Africa Transit, te Kinshasa, Democratische republiek Congo.

De heer Robert Corneille Onmar DUCARME, Beheerder van ENRA-Beni, te Beni, Democratische republiek Congo.

De heer Jean-Philippe WATERSCHOOT, Beheerder van Texaf Groep, te Kinshasa, Democratische republiek Congo.

De heer Jean-Claude HOOLANS, Managing partner van Majestic River, te Kinshasa, Democratische republiek Congo.

De heer Benoît EECKHOUT, Consultant bij Eferton Group, te Lubumbashi, Democratische republiek Congo.

De heer Malta David FORREST, Executive Vice-President & CEO van Forrest International, te Lubumbashi, Democratische republiek Congo.

De heer John Hugo Freddy BRAECKEVELDT, Country & Regional Coordinator Caucasus bij Gosselin Group, te Tbilisi, Georgië.

De heer Patrick DE MAESENEIRE, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Adecco, te Glattbrugg, Zwitserland.

De heer Michel DEMARE, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Syngenta International, te Zurich, Zwitserland.

Art. 2.De Adviseurs in Economische Diplomatie worden benoemd voor een periode van vier jaar ingaand op de datum van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 augustus 2013.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS

^