Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 29 augustus 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013, dat in werking treedt op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad voor een termijn eindigend op 28 februari 2019, is de heer Robert, E., toegevoegd rechter in de politierech Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013204843
pub.
29/08/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek, het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar alsook betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie sluiten, dat in werking treedt op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad voor een termijn eindigend op 28 februari 2019, is de heer Robert, E., toegevoegd rechter in de politierechtbank te Verviers, benoemd tot lid van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde in de hoedanigheid van magistraat van de zetel.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014000053 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013011423 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek, het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar alsook betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie sluiten is vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Antwerpen van : - de heer Cracco, R., wonende te Knokke-Heist, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 29 augustus 2013; - Mevr. Gelens, C., wonende te Ranst; de heren : - Blondé, P., wonende te Antwerpen; - Hens, L., wonende te Brecht; - Tilmont, W., wonende te Antwerpen; - Wuyts, P., wonende te Kontich, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013; de heren : - Peeters, R., wonende te Antwerpen, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 31 januari 2014; - Vandendries, J., wonende te Kontich, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 31 januari 2016; te Mechelen van : de heren : - Brouwers, E. wonende te Mechelen; - Huysmans, B., wonende te Schoten, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013; te Turnhout van : de heren : - De Jongh, P., wonende te Vosselaar : - Joos, A., wonende te Geel, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013; de heren : - Coppens, J., wonende te Turnhout, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 31 juli 2016; - Van Brecht, H., wonende te Vosselaar, voor een termijn met ingang van 25 augustus 2013 en eindigend op 29 februari 2016; te Hasselt van : - de heer Peiffer, Y., wonende te Sint-Truiden, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2013; - de heer Van Broekhoven, N., wonende te Hasselt, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 30 september 2013; te Tongeren van : de heren : - Daelemans, A., wonende te Hasselt, voor een termijn met ingang van 1 september 2013 en eindigend op 30 november 2016; - Jansen, R., wonende te Meeuwen-Gruitrode, voor een termijn met ingang van 1 september en eindigend op 31 januari 2017.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^