Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 januari 2014

Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013 wordt de heer Gilles HEYVAERT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Sudan, met standplaats te Cairo. Bij Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 wordt de heer Patrick RENAULT geaccrediteerd als(...)

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015006
pub.
21/01/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Buitenlandse Dienst. - Personeel. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum sluiten wordt de heer Gilles HEYVAERT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Sudan, met standplaats te Cairo.

Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013015200 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013000658 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. - Addendum sluiten wordt de heer Michel DEWEZ geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Ecuador, met standplaats te Lima.

Bij koninklijke besluiten van 17 augustus 2013 wordt de heer Patrick RENAULT geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republiek Paraguay en in de Republiek ten oosten van Uruguay, met standplaats te Buenos Aires.

^