Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 oktober 1998
gepubliceerd op 29 oktober 1998

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1998 waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
1998000674
pub.
29/10/1998
prom.
13/10/1998
ELI
eli/besluit/1998/10/13/1998000674/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 september 1998 waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen, inzonderheid op artikel 2, § 1, 1° en § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 september 1998 waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het verzoek van de diensten van het Ministerie van Landbouw van 18 september 1998 om in de provincies Limburg, Luik en Oost-Vlaanderen een aantal bijkomende gemeenten als rampgebied te erkennen;

Gelet op het verzoek van de Gouverneur van de provincie Antwerpen van 23 september 1998 om de geografische uitgestrektheid van de vorenvermelde ramp uit te breiden tot het grondgebied van de gemeenten Hove, Puurs en Lille;

Gelet op het verzoek van de Gouverneur van Vlaams Brabant van 30 september 1998 om de geografische uitgestrektheid van de vorenvermelde ramp uit te breiden tot het grondgebied van de gemeente Kampenhout;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Veiligheid en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 september 1998 waarbij de hevige stortregens die op 13, 14 en 15 september 1998 gevallen zijn op het grondgebied van verschillende gemeenten als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° onder de titel « Provincie Antwerpen », - wordt tussen de woorden « Hoogstraten » en « Hulshout » het woord « Hove » ingevoegd; - wordt tussen de woorden « Putte » en « Ranst » het woord « Puurs » ingevoegd; - wordt tussen de woorden « Lier » en « Lint » het woord « Lille » ingevoegd. 2° onder de titel « Provincie Limburg », - wordt tussen de woorden « Hoeselt » en « Kinrooi » het woord « Houthalen-Helchteren » ingevoegd; - wordt tussen de woorden « Kortessem » en « Lummen » het woord « Lommel » ingevoegd; - wordt tussen de woorden « Meeuwen-Gruitrode » en « Nieuwerkerken » het woord « Neerpelt » ingevoegd. 3° onder de titel « Provincie Luik », - wordt tussen de woorden « Blégny » en « Burg-Reuland » het woord « Büllingen » ingevoegd; - wordt tussen de woorden « Grâce-Hollogne » en « Herve » het woord « Herstal » ingevoegd; - worden tussen de woorden « Plombières » en « Soumagne » de woorden « Raeren » en « Sankt Vith » ingevoegd. 4° onder de titel « Provincie Oost-Vlaanderen » worden tussen de woorden « Kruibeke » en « Sint-Gillis-Waas » de woorden « Lokeren » en « Moerbeke » ingevoegd;5° onder de titel « Provincie Vlaams Brabant » worden tussen de woorden « Huldenberg » en « Kapelle-op-den-Bos » het woord « Kampenhout » ingevoegd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.Onze Minister van Binnenlandse Zaken en de Staatssecretaris voor Veiligheid, zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 oktober 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Binnenlandse Zaken, L. VAN DEN BOSSCHE De Staatssecretaris voor Veiligheid, J. PEETERS

^