Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 mei 2021
gepubliceerd op 28 mei 2021

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2021041479
pub.
28/05/2021
prom.
09/05/2021
ELI
eli/besluit/2021/05/09/2021041479/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

9 MEI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten sluiten met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw-, en zeevisserijproducten, artikel 3, § 1, 7°, toegevoegd door de wet van 5 februari 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten sluiten met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten;

Gelet op het advies van de Raad van het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, gegeven op 29 november 2018;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 juni 2020;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid op 17 oktober 2019;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 18 maart 2021;

Gelet op advies 69.092/3 van de Raad van State, gegeven op 15 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6 van het koninklijk besluit van 23 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/06/1998 pub. 10/07/1998 numac 1998016157 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten sluiten met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten, wordt opgeheven.

Art. 2.De minister bevoegd voor Landbouw is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 mei 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Landbouw, D. CLARINVAL

^