Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 oktober 2022

Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 september 2021, 2de uitgave, op bladzijde 93779, betreffende het bevorderingsbesluit van mevrouw Sara DEBECKER, moet als volgt gelezen worden: "Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021,

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2022015175
pub.
21/10/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Benoeming. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 1 september 2021, 2de uitgave, op bladzijde 93779, betreffende het bevorderingsbesluit van mevrouw Sara DEBECKER, moet als volgt gelezen worden: "Bij koninklijk besluit van 9 mei 2021Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041479 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1998 met betrekking tot de organisatie van een controle op de gehalten van sommige contaminanten in zuivelproducten type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041521 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, wordt mevrouw Sara DEBECKER, benoemd in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met ingang van 1 juni 2020."

^