Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 07 december 2017
gepubliceerd op 05 januari 2018

Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2017032001
pub.
05/01/2018
prom.
07/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/07/2017032001/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/10/2004 pub. 09/11/2004 numac 2004011453 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen sluiten betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;

Op de voordracht van de Minister van Economie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De hierna vermelde Belgische norm wordt bekrachtigd: NBN S 21-208-3:2018 Brandbeveiliging in gebouwen - Verluchtingsopeningen in binnentrappenhuizen.

Art. 2.De in het artikel 1 vermelde norm kan gratis ter plaatse geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40/6 te 1000 Brussel. Ze kan eveneens gekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (shop.nbn.be; tel: +32 2-738 01 11).

Art. 3.De volgende bekrachtigingen worden opgeheven: 1° NBN 396:1955 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 17 juli 1956;2° NBN 845-01:1970 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 februari 1971;3° NBN 845-02:1970 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 februari 1971;4° NBN C 10-001:1990 5e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 16 mei 1990;5° NBN C 61-112-2:1990 5e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 december 1990;6° NBN C 61-112-2/A1:2001 5e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 11 juni 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/06/2004 pub. 27/08/2004 numac 2004011285 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut voor Normalisatie sluiten;7° NBN C 90-202:1983 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984;8° NBN S 21-208-3:2006 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 april 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 22/04/2008 pub. 19/05/2008 numac 2008011167 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie sluiten;9° NBN S 22-013:1977 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 januari 1979;10° NBN T 31-002:1976 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 4 oktober 1977;11° NBN T 31-042:1985 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 29 april 1985;12° NBN T 32-101:1982 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 6 december 1982;13° NBN T 41-004:1974 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 18 juli 1975;14° NBN T 41-005:1974 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 18 juli 1975;15° NBN T 41-007:1975 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 2 augustus 1976;16° NBN T 41-009:1977 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 januari 1978;17° NBN T 41-011:1977 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 26 januari 1978;18° NBN T 41-012:1979 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 20 oktober 1980;19° NBN T 41-014:1984 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 september 1984;20° NBN T 41-015:1984 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 10 september 1984;21° NBN T 41-017:1983 1e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 28 februari 1984;22° NBN T 46-007:1987 2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 12 juni 1987.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 5.De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Economie, K. PEETERS

^