Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 mei 2020
gepubliceerd op 14 mei 2020

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2020030921
pub.
14/05/2020
prom.
06/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


6 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 126 van 12 mei 2020, akte nr. 2020/41276 : - bladzijde 33639, moet de volgende correctie worden aangebracht : - Artikel 7, moet gelezen worden : Dit besluit treedt in werking op « 13 juni 2020 » in plaats van « 20 mei 2020 ».

^