Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 maart 2018
gepubliceerd op 16 maart 2018

Koninklijk besluit tot aanwijzing van een commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2018011268
pub.
16/03/2018
prom.
06/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot aanwijzing van een commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 8 juli 1964Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/07/1964 pub. 14/11/2006 numac 2006000610 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening Duitse vertaling sluiten betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, artikel 7, gewijzigd bij de wet van 22 februari 1998;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/02/2011 pub. 04/03/2011 numac 2011024027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot aanwijzing van een commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot aanwijzing van een commissaris bij het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/08/2015 pub. 23/09/2015 numac 2015024212 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening sluiten tot goedkeuring van de statuten van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, artikel 26 van de bij dit besluit gevoegde statuten;

Overwegende dat het mandaat van de commissaris aangewezen bij de V.Z.W. Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening, de heer Gratien Dhaese, is op 22 maart 2017 afgelopen en dat het dient hernieuwd te worden voor een bijkomend jaar;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De heer Gratien Dhaese, financieel Expert bij de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, wordt als commissaris bij de V.Z.W. Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening voor een duur van één jaar aangewezen.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 22 maart 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK

^