Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 juni 2016
gepubliceerd op 04 juli 2016

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2016202834
pub.
04/07/2016
prom.
06/06/2016
ELI
eli/besluit/2016/06/06/2016202834/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

6 JUNI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, de artikelen 35 en 36;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen;

Gelet op het bericht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 september 2015;

Gelet op advies 58.901/1 van de Raad van State, gegeven op 1 maart 2016, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het opschrift van het koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen, vervangen bij het koninklijk besluit van 13 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen sluiten, wordt vervangen als volgt : « Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven ».

Art. 2.Artikel 1 van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd "Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven". »

Art. 3.Artikel 2, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit wordt aangevuld met de bepaling onder 3, luidende : « 3. de ondernemingen die het label van maatwerkbedrijf dragen. »

Art. 4.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 juni 2016.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Koninklijk besluit van 15 januari 1991Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/01/1991 pub. 20/11/2007 numac 2007000944 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen en de sociale werkplaatsen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 23 januari 1991.

Koninklijk besluit van 13 oktober 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/10/1998 pub. 28/10/1998 numac 1998012892 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 1991 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 oktober 1998.

^