Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 mei 2007
gepubliceerd op 01 juni 2007

Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële **** vertaling van de wet van 15 september 2006 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2007000389
pub.
01/06/2007
prom.
04/05/2007
ELI
eli/besluit/2007/05/04/2007000389/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
