Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 04 juni 2013
gepubliceerd op 04 juli 2013

Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2013015153
pub.
04/07/2013
prom.
04/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUNI 2013. - Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie sluiten houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Worden benoemd tot adviseur in Economische Diplomatie de personen waarvan de naam volgt : Dhr. Murat Yalçintas, Voorzitter van de Istanbul Chamber of Commerce (ITO) te Istanbul, Turkije.

Mevr. Pinar Eczacibasi, Voorzitter van de Belgian Business Council van DEIK (Foreign Economic Relations Board of Turkey) te Istanbul, Turkije.

Dhr. Ünal Aysal, CEO van Unit International te Istanbul, Turkije.

Dhr. André Honoré Marie Henri Dupont, CEO van Market-Fit Group te Istanbul, Turkije.

Dhr. Bülent Akarcali, Voorzitter van National Business Assistance te Ankara, Turkije.

Dhr. Mehmet Aykut Eken, Secretary General/Treasurer van F.I.C.A.C. (International Federation of Consular Association) te Istanbul, Turkije.

Dhr. Christian Van Schoote, Industry partner bij Ancora Capital te Jakarta, Indonesië.

Dhr. Marc A.M.A. Peeters, Directeur van Bambu Nusa Verde te Jakarta, Indonesië.

Dhr. Stefaan Debacker, Managing Director van PT Basicraft te Semarang, Indonesië.

Dhr. Randolph Walter Joseph Wintgens, Consultant te Jakarta, Indonesië.

Dhr. Patrick Maria Emiel Van Daele, General Manager en Country Chairman bij Shell Overseas Saudi Arabia te Riyadh, Saoedi-Arabië.

Dhr. Pascal Plovie, General Manager van Cegeka Roemenie te Boekarest, Roemenië.

Dhr. Jan Glas, Managing Partner bij TPA Horwarth te Boekarest, Roemenië.

Dhr. Stéphane Pierre Georges Alphonse Christian Muller, Directeur Generaal van TPF Romania te Boekarest, Roemenië.

Dhr. Gricha Safarian, Managing Director bij Puratos Grand Place Vietnam te Ho Chi Minh-Stad, Vietnam.

Dhr.Erik Heens, Operations Director bij Metro Cash & Carry Vietnam te Ho Chi Minh-Stad, Vietnam.

Dhr. Yvain Salmon, Directeur van Belgapro te Hanoi, Vietnam.

Dhr. Frank Wouters, Algemeen Directeur van Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company te Haiphong, Vietnam.

Art. 2.De adviseurs in Economische Diplomatie worden benoemd voor een periode van vier jaar ingaand op de datum van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 4.Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 4 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, D. REYNDERS

^