Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 03 december 2017
gepubliceerd op 12 december 2017

Koninklijk besluit houdende de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2017031826
pub.
12/12/2017
prom.
03/12/2017
ELI
eli/besluit/2017/12/03/2017031826/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 DECEMBER 2017. - Koninklijk besluit houdende de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 105;

Gelet op de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap, artikel 10, § 5;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 6 november 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 17 november 2017 ;

Op de voordracht van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een gunstig resultaat bij de "pillar assessment" van de Europese Commissie is een internationale accreditatie die geldt als een bewijs van beheerscapaciteit zoals voorzien in artikel 10, § 5 van de wet van 23 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap sluiten tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap.

Art. 2.De minister bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 december 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, A. DE CROO

^