Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 12 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2016 pub. 12/12/2017 numac 2017031699 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031835 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 29 november 2017, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/04/2016 pub. 12/12/2017 numac 2017031696 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het op de markt brengen van liften en veiligheidscomponenten voor liften. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031701 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, wordt de heer Tim CORTHAUT, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om het mandaat uit te oefenen van deeltijds gastdocent aan het Instituut voor Europees recht va(...) type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031826 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel type koninklijk besluit prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031829 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een derde verhoging van de dotatie voor 2017 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het vormingsbeleid en de arbeidsmarktwerking in de textielsector type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204391 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het vormingsbeleid en de arbeidsmarktwerking in de textielsector type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204407 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204414 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2001 betreffende het extralegaal pensioen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204452 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de syndicale waarborgen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204640 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204645 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, tot invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar in 2017 en 59 jaar in 2018 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van tenminste 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204690 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017204689 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide bedienden en bedienden met ernstige lichamelijke problemen, indien zij worden ontslagen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/08/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017014245 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het « Athénée Royal de Visé-Glons » ertoe wordt gemachtigd de organisatie van taalbadonderwijs voort te zetten type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031767 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de beheerder van het nationaal register van de infrastructuren en voertuigen op Antarctica ingesteld bij artikel 22, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 08/12/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031797 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 2016 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 20/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031804 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031768 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen de vaststellingen van de inbreuken in het gebied van het Verdrag inzake Antarctica bedoeld in artikel 23, § 2, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België type ministerieel besluit prom. 11/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031806 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter van de examencommissie van de Franse Gemeenschap aan de « Université de Mons" voor het academiejaar 2017-2018 type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031837 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031906 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Extern plaatsvervangend bijzitter voor de Franstalige kamer. - Opheffing Bij ministerieel besluit van 4 december 2017, wordt het ministerieel besluit van 19 mei 2016 houdende hernieuwing Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031724 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031729 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het verbod op pesticiden in zones met risico's voor het aquatische milieu en aquatische niet-doelwitorganismen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031736 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van de begrotingsartikelen EB0-1EFG2AD-WT en EB0-1EEG2AA-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017 naar begrotingsartikel EB0-1EFG2AW-IS type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031737 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de bepaling van de normen en de aanmeldingsprocedure voor het verblijf van zelfredzame personen in een woonzorgcentrum buiten de erkende capaciteit type besluit van de vlaamse regering prom. 24/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031740 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de maximale rentabiliteitsoppervlakten, vermeld in de pachtwetgeving type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031741 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een aanvullende subsidie voor investeringen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031743 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031771 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/165 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende specifieke en innoverende projecten, labels en erkende verenigingen, houdende toepassing van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk 7 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031812 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het « Athénée Royal de Binche » in een lagere school en in een basisschool verbonden aan het « Athénée Royal de Binche » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031809 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de schorsing, de wijziging of de opzegging van steun voor projecten of programmaovereenkomsten genomen ter uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031814 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan leden van het secretariaat van de Hoge raad voor de audiovisuele sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031813 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende splitsing van de basisschool verbonden aan het « Athénée Royal de Gembloux » in een lagere school en in een kleuterschool verbonden aan het « Athénée Royal de Gembloux » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031865 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van de beroepskwalificaties betreffende de gezondheidszorgberoepen verworven in een andere lidstaat van de Europese Unie dan België

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering inzake de aanstelling van ambtenaren in het kader van de overname van de dienst onroerende voorheffing op 1 januari 2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070166 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 8 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 9 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070169 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 26 bij het Waals Toerismewetboek type besluit van de waalse regering prom. 09/11/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017070168 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van bijlage 10 bij het Waals Toerismewetboek

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 19/10/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017206158 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de basisdotatie en de bijkomende dotaties ter uitvoering van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 december 2001 houdende toekenning van toelagen aan plaatselijke besturen die geco's tewerkstellen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017206413 bron waalse overheidsdienst Operationeel Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu Departement Natuur en Bossen. - Directie Jacht en Visvangst. - Jachtexamen 2018 Overeenkomstig artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 2 april 1998 to Theorethische proef : - eerste zitting op zaterdag 24 februari 2018; - tweede zitting op zate(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 05/12/2017 pub. 12/12/2017 numac 2017014124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief kienspelen of bingo : bevoegdheid van de Kansspelcommissie type omzendbrief prom. 16/06/2016 pub. 12/12/2017 numac 2017031692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief inzake de toepassing van de administratieve geldboetes van 200 **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017206391 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 oktober 2017 in zake L.P. tegen J.M. en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 2 november 2017, heeft de Rechtbank va « Schendt art. 14 derde lid Wet 8 augustus 1997 Faillissementswet voor zover het betrekking heeft o(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031818 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Jaarlijkse bekendmaking van de lijst van de beschermde gebieden en gerangschikte plaatsen en monumenten bedoelt in artikel 13, § 4, van de wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica 1. Beschermde gebieden A. Speciaal beheerde Antarctische gebied (ASMA)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017206492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Grafici (niveau B), voor het Federaal Agentschap voor Kinderbijslag. - Selectienummer : ANG17236 Deze selectie werd afgesloten op 4/12/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst(...) type document prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017206509 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige financieel deskundigen (niveau B) voor de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ). - Selectienummer : ANG17271 Deze selectie werd afgesloten op 06/12/2017. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031808 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017 wordt de heer Jean-Philippe PATERNOSTRE door verhoging in graad tot directeur, categorie van de graad : administratief - kwalificatiegroep : 1 op Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017 wordt de heer Laurent DE(...) type benoemingen prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031807 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 2017 wordt Mevr. Virginie FOURNAL door verhoging in graad tot eerste gegradueerde, categorie van de graad : gespecialiseerd - kwalificatiegroep : 3, op Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031860 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van deskundigen financieel beheer en gerechtskosten voor de hoven en rechtbanken 1. In de loop van het eerste semester van 2018, zal **** te **** een vergelijke(...) 2. Vereist diploma op de uiterste **** : ? diploma van het hoger onderwijs van he(...)

document

type document prom. -- pub. 12/12/2017 numac 2017031905 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Oproep tot kandidaatstelling voor de functies van effectieve of plaatsvervangende externe bijzitters voor de Franstalige en Nederlandstalige kamers . - Gedeeltelijke intrekking De o(...) - Eén effectief bijzit(s)ter voor de Franstalige kamer; - Eén effectief bijzit(s)ter en één plaa(...)
^