Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 01 oktober 2013
gepubliceerd op 12 februari 2014

Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009053
pub.
12/02/2014
prom.
01/10/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 OKTOBER 2013. - Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003009447 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/09/2005 pub. 27/10/2005 numac 2005009823 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen;

Op de voordracht van Onze minister van Justitie, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Benoeming

Artikel 1.Wordt benoemd als lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen : de heer Guido Stellamans.

Art. 2.Onze Minister van Justitie wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 oktober 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, Mevr. A. TURTELBOOM

^