Etaamb.openjustice.be
Erratum van 29 juni 2016
gepubliceerd op 08 juli 2016

Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Erratum

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2016011304
pub.
08/07/2016
prom.
29/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUNI 2016. - Wet houdende diverse bepalingen inzake Economie. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 182 van 6 juli 2016, op blz. 41712, dient men «

Art. 78.Artikel 201, § 2, van dezelfde wet wordt verduidelijkt als volgt : » te lezen in plaats van «

Art. 78.Artikel 201, § 2, van dezelfde wet wordt aangevuld met een lid, luidende : ».

^