Etaamb.openjustice.be
Erratum van 26 juni 2003
gepubliceerd op 02 oktober 2003

Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2003031480
pub.
02/10/2003
prom.
26/06/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


26 JUNI 2003. - Ordonnantie betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 275 van 29 juli 2003 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd : Pagina 39629, in art. 2 van de Franse tekst dient « présent » vervangen te worden door « présente ».

Pagina 39629, in art. 2, 3° van de Franse tekst wordt tussen het woord « d'un » en het woord « organismes » het volgende woord ingevoegd : « des ».

Pagina 39629, in art. 2, 3° van de Nederlandse tekst dient « omgeacht » vervangen te worden door « ongeacht ».

Pagina 39629, in art. 2, 4° van de Franse tekst worden voor de tekst « le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » de volgende woorden en het volgend leesteken ingevoegd : « le Gouvernement : ».

Pagina 39629, in art. 2, 6° van de Franse tekst worden voor de tekst « le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale - Administration de l'Economie et de l'Emploi » de volgende woorden en het volgend leesteken ingevoegd : « le Ministère : ».

Pagina 39630, in art. 3, § 1, vierde gedachtestreep van de Franse tekst dient « font » vervangen te worden door « sont ».

Pagina 39630, in art. 3, § 2 van de Franse tekst dient « artile » vervangen te worden door « article ».

Pagina 39630, in art. 4, 2° van de Franse tekst dient « nationalité » vervangen te worden door « nationale ».

Pagina 39630, in art. 4, 4° van de Franse tekst dient « ocnformer » vervangen te worden door « conformer », « donénes » door « données » en « information » au lieu de « informations ».

Pagina 39630, in art. 4, 5° van de Franse tekst wordt voor het woord « directe » de volgende tekst toegevoegd « de manière ».

Pagina 39630, in art. 4, 7° van de Franse tekst dient « au maintien au au remplacement » vervangen te worden door « au maintien ou au remplacement » en « article » vervangen door « articles ».

Pagina 39631, in art. 4, 10° van de Franse tekst dient « iste » vervangen te worden door « liste ».

Pagina 39631, in art. 5° van de Nederlandse tekst dient « oof » vervangen te worden door « oog ».

Pagina 39631, in art. 5 van de Franse tekst dient in de tekst « supplémentaires par par secteur » het woord « par » geschrapt te worden.

Pagina 39631, in art. 6, § 1 van de Franse tekst dient « priéve » vervangen te worden door « privée ».

Pagina 39631, in art. 6, § 2, 4° van de Franse tekst dient « autorisés » vervangen te worden door « autorités ».

Pagina 39631, in art. 6, § 2, 5° van de Franse tekst dient « faire » vervangen te worden door « faite » en « divils » door « civils ».

Pagina 39632, in art. 8, § 1, al. 2 van de Nederlandse tekst worden tussen het woord « zijn » en het woord « naam » de volgende woorden ingevoegd : « in zijn ».

Pagina 39632, in art. 8, § 5 van de Franse tekst dient « agence d'emploip rivée est tenue de démarer » vervangen te worden door « agence d'emploi privée est tenue de démarrer ».

Pagina 39632, in art. 8, § 5 van de Nederlandse tekst dient « dze » vervangen te worden door « deze ».

Pagina 39633, in art. 8, § 6, al. 2 van de Franse tekst dient « région wallonne » vervangen te worden door « Région wallonne ».

Pagina 39633, in art. 8, § 6, al. 2 van de Nederlandse tekst dient « gewest » vervangen te worden door « Gewest » en « voldot » door « voldoet ».

Pagina 39633, in art. 9 van de Franse tekst dient « privé » vervangen te worden door « privée ».

Pagina 39633, in art. 10, § 2 van de Franse tekst dient « l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » vervangen te worden door « l'Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle ».

Pagina 39633, in art. 10, § 2 van de Nederlandse tekst dient « l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle » vervangen te worden door « l'Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Professionnelle ».

Pagina 39633, in art. 10, § 2 van de Franse tekst dient « entre les agences de l'ORBEm » vervangen te worden door « entre les agences et l'ORBEm ».

Pagina 39633, in art. 10, § 2, al. 2 van de Nederlandse tekst dient « werlgevers » vervangen te worden door « werkgevers ».

Pagina 39633, in art. 10, § 3, 1ste gedachtestreep van de Nederlandse tekst dient « VGDA » vervangen te worden door « BGDA ».

Pagina 39634, in art. 12, § 1, 7° van de Nederlandse tekst dient « doel » vervangen te worden door « doet ».

Pagina 39634, in art. 12, § 2, van de Franse tekst dient « toris » vervangen te worden door « trois ».

Pagina 39634, in art. 13, § 1 van de Nederlandse tekst dient « onderozke » vervangen te worden door « onderzoek ».

Pagina 39634, in art. 13, § 1van de Franse tekst dient « requête » vervangen te worden door « enquête ».

Pagina 39635, in art. 15, § 1, 2de gedachtestreep van de Franse tekst dient « OREBm » vervangen te worden door « ORBEm ».

Pagina 39635, in art. 16 van de Franse tekst dient « foncitonnaires » vervangen te worden door « fonctionnaires ».

Pagina 39635, in art. 17 van de Franse tekst dient « fonciton » vervangen te worden door « fonction ».

Pagina 39635, in art. 17, 2° van de Franse tekst dient « recuaillir » vervangen te worden door « recueillir ».

Pagina 39635, in art. 17, 2° van de Nederlandse tekst dient « gedelijk » vervangen te worden door « degelijk ».

Pagina 39635, in art. 17, 2°, a van de Franse tekst dient « suel » vervangen te worden door « seul » en « dispositions » door « disposition ».

Pagina 39635, in art. 17, 2°, b van de Nederlandse tekst dient « dze » vervangen te worden door « deze ».

Pagina 39636, in art. 17, 2°, c van de Franse tekst dient « établur » vervangen te worden door « établir ».

Pagina 39636, in art. 17, 2°, d van de Nederlandse tekst dient « rgisters » vervangen te worden door « registers ».

Pagina 39636, in art. 18 van de Nederlandse tekst dient « gevolgd » vervangen te worden door « gevolg ».

Pagina 39636, in art. 20, § 1, 5° van de Nederlandse tekst dient « georgeniseerd » vervangen te worden door « georganiseerd ».

Pagina 39636, in art. 20, § 2 van de Franse tekst dienen voor de tekst « de la présente ordonnance » de volgende woorden ingevoegd te worden : « en violation ».

Pagina 39636, in art. 22 van de Franse tekst dient « sien » vervangen te worden door « sein ».

Pagina 39636, in art. 22, 1ste gedachtestreep van de Franse tekst dient « toute » vervangen te worden door « tout ».

Pagina 39636, in art. 22, 2de gedachtestreep van de Franse tekst dient « toute » vervangen te worden door « tout » en « psychologie » door « psychologique ».

Pagina 39636, in art. 22, 3de gedachtestreep van de Nederlandse tekst dienen na het woord « verhuist » de woorden « of verhuisd » te worden ingevoegd.

Pagina 39637, in art. 22, laatste gedachtestreep van de Nederlandse tekst dient « maar » vervangen te worden door « meer ».

Pagina 39637, in art. 23, 2de gedachtestreep van de Nederlandse tekst dient tussen de woorden « travail » en « intérimaire » de komma geschrapt te worden.

Pagina 39637, in art. 24 van de Franse tekst dient na het woord « licences » het woord « obtenus » toegevoegd te worden en dient « présent » vervangen te worden door « présente ».

^