Etaamb.openjustice.be
Erratum van 19 december 2001
gepubliceerd op 23 februari 2002

Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Erratum

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
2002012280
pub.
23/02/2002
prom.
19/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


19 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad, eerste editie, nr. 26 van 30 januari 2002, moeten op de bladzijde 3026 de woorden « Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad, tweede editie, nr. 21 van 23 januari 2002, op de bladzijden 2286 tot en met 2296. » gelezen worden als volgt : « De tekst van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming van de coördinatoren inzake veiligheid en gezondheid betreft, van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, tweede editie, nr.21 van 23 januari 2002, op de bladzijden 2286 tot en met 2296, moet gelezen worden als volgt : ».

^