Etaamb.openjustice.be
Erratum van 15 januari 1999
gepubliceerd op 02 februari 1999

Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen. - Erratum

bron
diensten van de eerste minister
numac
1999021027
pub.
02/02/1999
prom.
15/01/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER


15 JANUARI 1999. - Wet houdende budgettaire en diverse bepalingen. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 17 van 26 januari 1999 : - blz. 2057 : in de Franse tekst lezen « Titre VI - Régie des Bâtiments » in plaats van « Titre V. - Régie des Bâtiments ».

^