Etaamb.openjustice.be
Erratum van 07 december 2001
gepubliceerd op 14 maart 2002

Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum

bron
ministerie van justitie
numac
2002000231
pub.
14/03/2002
prom.
07/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


7 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitters en van de plaatsvervangende voorzitters van de tuchtraad van de personeelsleden van de politiediensten. - Erratum


In het Belgisch Staatsblad nr. 369 van de 28 december 2001, bladzijde 45281, artikel 1 b), dient naam « Dejehensart » te worden gelezen als volgt, « Dejehansart ».

^