Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 01 augustus 2019

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "EuroM Tijdens zijn vergadering van 2 mei 2019 heeft het DIRECTIECOMITE van de Nationale Loterij, in overe(...)

bron
federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2019040911
pub.
01/08/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden betreffende de annulering van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "EuroMillions", betreffende de annulering van voorafbetaalde tickets en betreffende de openingsuren voor deelnemingsverwervingen en voor afleveringen van voorafbetaalde tickets Tijdens zijn vergadering van 2 mei 2019 heeft het DIRECTIECOMITE van de Nationale Loterij, in overeenstemming met: 1° de wet van 19 april 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij sluiten tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid artikel 11, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;2° het koninklijk besluit van 27 oktober 2004Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/10/2004 pub. 10/11/2004 numac 2004003390 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions » sluiten tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genoemd "Lotto", "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "Euro Millions", inzonderheid artikel 3, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2016, en artikel 4, eerste lid;3° het koninklijk besluit van 24 november 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/11/2009 pub. 03/12/2009 numac 2009003432 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij sluiten tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij, inzonderheid artikel 9, § 3, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 juli 2016; de volgende bijzondere uitvoeringsvoorwaarden vastgelegd:

Artikel 1.Deelnemingsverwervingen voor de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd "Lotto" (Extra Lotto inbegrepen), "Joker+", "Keno", "Pick-3" en "EuroMillions", en afleveringen van voorafbetaalde tickets zijn mogelijk op iedere dag van de week, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, ook op zon- en feestdagen.

In afwijking op de bepalingen van het eerste lid zijn deelnemingsverwervingen voor deze openbare loterijen en afleveringen van voorafbetaalde tickets niet mogelijk: 1° tussen 0.00u. en 0.30u.; 2° voor deelnemingsverwervingen aan Lotto, EuroMillions, Keno, Pick-3 en Extra Lotto, gedurende 30 minuten na de sluiting van de inzetten voor de betreffende trekking. Wat betreft Joker+ kan onmiddellijk deelgenomen worden aan de volgende trekking zodra de inzetten van de vorige trekking afgesloten zijn.

Art. 2.Zonder tussenkomst van de "Hotline" is de annulering van een deelnemingsticket, van een deelnemingsverwerving of van een voorafbetaald ticket door de uitbaters van de online-centra technisch enkel mogelijk onder de volgende cumulatieve voorwaarden: - op de terminal die de deelname heeft geregistreerd of die het voorafbetaald ticket heeft afgeleverd; - gedurende een periode van 60 minuten die onmiddellijk aansluit op de deelnemingsverwerving of de aflevering van het voorafbetaald ticket; - wat betreft de deelnemingsverwervingen, vóór de sluiting van de inzetten voor de trekking waarvoor de deelneming geldt; - op dezelfde dag van de deelnemingsverwerving of de aflevering van het voorafbetaald ticket.

Art. 3.De bijzondere voorwaarden vastgelegd door het Directiecomité van de Nationale Loterij in zijn vergadering van 20 juli 2016, en gepubliceerd onder de vorm van een "officieel bericht" in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2016, worden opgeheven.

Art. 4.Huidige bijzondere voorwaarden hebben uitwerking met ingang van 5 augustus 2019.

Brussel, 2 mei 2019.

Het Directiecomité van de Nationale Loterij

^