Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 18 december 2002

Verenigde vergadering Commissievergaderingen Agenda Donderdag 19 december 2002, om 14 uur (*) Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnant(...) - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen. Ontwerp van ordonnan(...)

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002020317
pub.
18/12/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Verenigde vergadering Commissievergaderingen Agenda Donderdag 19 december 2002, om 14 uur (Paleis van het Brussels Parlement, commissiezaal 323) (*) Verenigde Commissies voor de Gezondheid en de Sociale Zaken Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke memorie van toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen.

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5 en met de Slotakte, opgemaakt te Luxemburg, op 9 april 2001. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-Staten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, met de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en met de Slotakte, gedaan te Valencia, op 22 april 2002. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen.

Ontwerp van ordonnantie houdende instemming met : de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Croatië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, IVd, IVe, IVf, Va, Vb, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6 en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg, op 29 oktober 2001. - Aanwijzing van een rapporteur. - Bespreking. - Eventueel stemmingen. * Behalve in de gevallen bedoeld in artikel 32.1, a en b van het Reglement, zijn de vergaderingen van de commissies openbaar, onder voorbehoud van de bepalingen van het tweede lid van hetzelfde artikel.

^