Etaamb.openjustice.be
Document van 29 april 2021
gepubliceerd op 21 mei 2021

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de klachtencommissie inzake jeugdbijstand

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2021202359
pub.
21/05/2021
prom.
29/04/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 APRIL 2021. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de klachtencommissie inzake jeugdbijstand


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 mei 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/05/2008 pub. 01/10/2008 numac 2008033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet over de Jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming sluiten over de jeugdbijstand en houdende omzetting van maatregelen inzake jeugdbescherming, artikel 34, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 14 mei 2009 inzake jeugdbijstand en jeugdbescherming, artikel 55;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Aangelegenheden;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- Volgende personen worden aangewezen als leden van de klachtencommissie inzake jeugdbijstand : 1° voor de Regering: mevrouw Vanessa Lübbert;2° voor het departement: mevrouw Karin Fatzaun;3° als onafhankelijke deskundige: mevrouw Irene Engel.

Art. 2.- Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.- De minister bevoegd voor Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 29 april 2021.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, A. ANTONIADIS

^