Etaamb.openjustice.be
Document van 26 oktober 2020
gepubliceerd op 05 februari 2021

Ontwerp van opname op de monumentenlijst van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van Waasten en aanleg van een beschermingszone

bron
waalse overheidsdienst
numac
2021030259
pub.
05/02/2021
prom.
26/10/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


26 OKTOBER 2020. - Ontwerp van opname op de monumentenlijst van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van Waasten en aanleg van een beschermingszone


De Minister van Patrimonium, Gelet op het Waals Erfgoedwetboek, en inzonderheid op artikel 17;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 13/09/2019 pub. 23/09/2019 numac 2019204305 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten sluiten tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 26/09/2019 pub. 07/10/2019 numac 2019204496 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van 22 oktober 1973 waarbij twee polychrome graven in de crypte van de toren van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk wegens hun historische en artistieke waarde als monument zijn aangewezen ;

Gelet op het verzoek van de gemeente Komen-Waasten van 25 mei 2020 om de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Waasten op de monumentenlijst op te nemen;

Gelet op de erfgoedfiche die de administratie in september 2020 heeft opgesteld;

Overwegende dat de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van architectonisch belang is omdat de architectuur van de kerk verschillende stilistische invloeden weerspiegelt, waardoor het een zeldzaam voorbeeld is van een mengeling van neoromaanse, neobyzantijnse en art-decostijlen;

Overwegende dat het gebouw zijn vorm, ontwerp, materialen, omgeving en functie heeft behouden ;

Overwegende dat het goed volledig en homogeen is en dat de functionaliteit altijd leesbaar is ;

Overwegende het feit dat het goed gebaseerd is op een bepaald plan;

Overwegende dat de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van artistiek belang is omdat de versiering en het meubilair volledig bewaard zijn gebleven, dat het om het oorspronkelijke meubilair gaat dat voor deze kerk is ontworpen en dat het meubilair op coherente wijze is ontworpen en getuigt van de geest van zijn tijd ;

Overwegende dat de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van technisch belang is omdat de creatie van liturgisch meubilair in gevlamd keramiek getuigt van de perfecte beheersing van het zogenaamde "reactie"-procédé door de ateliers Helman;

Overwegende dat het gebruik van beton voor de gewelven en koepels van de kerk een technologische prestatie voor die tijd is;

Overwegende dat de kerk van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk van gedenkwaardig belang is omdat zij werd ontworpen om de materialen van de oude kerk die tijdens de bombardementen van 1915 werd verwoest, in de verf te zetten;

Overwegende dat, gezien haar architectonische programma, haar ontwerp en de perfecte integratie van haar meubilair, de Sint-Petrus-en-Pauluskerk uniek is in haar soort;

Overwegende dat, om het panorama dat het gebouw vanaf de Leie biedt te behouden en om de harmonieuze stedenbouwkundige ruimte in stand te houden, een beschermingszone rond het goed moet worden ingesteld die het Abdijplein en de archeologische site van de voormalige abdij en het mottekasteel omvat, Besluit : Gelet op de architectonische, artistieke, gedenkwaardige en technische belangen die voldoen aan de criteria van authenticiteit, integriteit, representativiteit en zeldzaamheid, de procedure in te leiden voor de eventuele opname op de monumentenlijst van het gehele gebouw en meubilair van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk te Waasten, te weten de kroonluchter in Art Deco stijl, de preekstoel, de altaren, de doopvont, de glas-in-loodramen, het orgel, de kandelaars, de marmeren lessenaar, de communiebanken, de biechtstoelen, het koorgestoelte en de beelden, en voor de eventuele instelling van een beschermingszone rond het goed, met inbegrip van het abdijplein en de archeologische site van de voormalige abdij en het mottekasteel.

De omtrek van de beschermingszone is op het bijgevoegde plan door een zwarte rand afgebakend.

Namen, 26 oktober 2020.

V. DE BUE

^